FANDOM


Warrior Icon.gif Kỹ năng Chiến Binh Warrior Icon.gif
Warrior.png
Thăng cấp nghề nghiệp lần 1
Chiến Binh
Thăng cấp nghề nghiệp lần 2
Kiếm SỹKỵ Sỹ TậpThương Sỹ
Thăng cấp nghề nghiệp lần 3
Thập tự quânHiệp Sỹ TrắngKỵ Sỹ rồng
Thăng cấp nghề nghiệp lần 4
Anh hùngKỵ Sỹ ThánhKỵ Sỹ Bóng Đêm
Lớp nhân vật
Lính mớiChiến binhPhù thủy
Cung thủDu hiệpHải tặc
Kỵ sỹ Thiên NgaAranEvan
Dual Blade
Resistance
Kỹ năng Chiến Binh

Mật mã Hiệp sĩ trắng

Biểu tượng Tên Loại Mô tả Thời gian phục hồi Cấp độ tối đa
Tăng cao hồi phục nội lực.png Tăng cao hồi phục nội lực Bị động Hồi phục rất nhiều nội lực sau mỗi 10 giây. - 20
Tinh thông khiên.png Tinh thông khiên Bị động Tăng phòng thủ khiên. Tuy nhiên, nếu nhân vật không trang bị khiên thì sẽ không có hiệu lực. - 20
Đánh choáng.png Bùng nổ năng lượng Chủ động Làm cho đối phương bị choáng. Chỉ sử dụng chiêu thức khi đã nạp năng lượng. - 30
Kiếm lửa.png Kiếm lửa Chủ động Cho phép bạn tấn công kẻ địch bằng lửa. Chiêu thức sẽ bị vô hiệu hoá nếu bạn sử dụng chiêu Bùng nổ năng lượng hoặc thời gian kết thúc. - 30
Búa lửa.png Búa lửa Chủ động Cho phép bạn tấn công kẻ địch bằng lửa. Chiêu thức bị vô hiệu hoá khi bạn sử dụng chiêu Bùng nổ năng lượng hoặc khi hết thời gian. - 30
Kiếm băng.png Kiếm băng Chủ động Cho phép bạn tấn công kẻ địch bằng băng. Chiêu thức sẽ bị vô hiệu hoá khi bạn dùng chiêu Bùng nổ năng lượng hoặc khi hết thời gian. - 30
Búa băng.png Búa băng Chủ động Cho phép bạn tấn công kẻ địch bằng băng. Chiêu thức sẽ bị vô hiệu hoá khi bạn dùng chiêu Bùng nổ năng lượng hoặc khi hết thời gian. - 30
Kiếm sấm sét.png Kiếm sấm sét Chủ động Cho phép bạn tấn công kẻ địch bằng sét. Chiêu thức sẽ bị vô hiệu hoá khi bạn sử dụng chiêu Bùng nổ năng lượng hoặc khi hết thời gian. - 20
Búa sấm sét.png Búa sấm sét Chủ động Cho phép bạn tấn công kẻ địch bằng sét. Chiêu thức sẽ bị vô hiệu hoá khi bạn sử dụng chiêu Bùng nổ năng lượng hoặc khi hết thời gian. - 30
Vô hiệu hoá pháp thuật.png Vô hiệu hoá pháp thuật Hỗ trợ Vô hiệu hoá đối phương tăng phòng thủ pháp thuật với tỷ lệ thành công nhất định. - 20


Thông tin kỹ năng

Tăng cao hồi phục nội lực.png
Tăng cao hồi phục nội lực: Hồi phục rất nhiều nội lực trong mỗi 10 giây.


Tinh thông khiên.png
Tinh thông khiên: Tăng phòng thủ khiên. Tuy nhiên, nếu nhân vật không trang bị khiên thì sẽ không có hiệu lực.


Bùng nổ năng lượng.png
Bùng nổ năng lượng: Làm cho đối phương bị choáng. Chỉ sử dụng chiêu thức khi nạp đầy năng lượng.


Kiếm lửa.png
Kiếm lửa: Cho phép bạn tấn công kẻ địch bằng lửa. Chiêu thức sẽ bị vô hiệu hoá nếu bạn sử dụng chiêu Bùng nổ năng lượng hoặc thời gian kết thúc.


Búa lửa.png
Búa lửa: Cho phép bạn tấn công kẻ địch bằng lửa. Chiêu thức sẽ bị vô hiệu hoá nếu bạn sử dụng chiêu Bùng nổ năng lượng hoặc thời gian kết thúc.


Kiếm băng.png
Kiếm băng: Cho phép bạn tấn công kẻ địch bằng băng, có khả năng đông cứng các quái vật yếu với băng. Chiêu thức sẽ bị vô hiệu hoá khi bạn dùng chiêu Bùng nổ năng lượng hoặc khi hết thời gian.


Búa băng.png
Búa băng: Cho phép bạn tấn công kẻ địch bằng băng, có khả năng đông cứng các quái vật yếu với băng. Chiêu thức sẽ bị vô hiệu hoá khi bạn dùng chiêu Bùng nổ năng lượng hoặc khi hết thời gian.


Kiếm sấm sét.png
Kiếm sấm sét: Cho phép bạn tấn công kẻ địch bằng sét. Chiêu thức sẽ bị vô hiệu hoá khi bạn sử dụng chiêu Bùng nổ năng lượng hoặc khi hết thời gian.


Búa sấm sét.png
Búa sấm sét: Cho phép bạn tấn công kẻ địch bằng sét. Chiêu thức sẽ bị vô hiệu hoá khi bạn sử dụng chiêu Bùng nổ năng lượng hoặc khi hết thời gian.


Vô hiệu hóa pháp thuật.png
Vô hiệu hóa pháp thuật: Vô hiệu hoá đối phương tăng phòng thủ pháp thuật với tỷ lệ thành công nhất định.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên