FANDOM


Warrior Icon.gif Kỹ năng Chiến Binh Warrior Icon.gif
Warrior.png
Thăng cấp nghề nghiệp lần 1
Chiến Binh
Thăng cấp nghề nghiệp lần 2
Kiếm SỹKỵ Sỹ TậpThương Sỹ
Thăng cấp nghề nghiệp lần 3
Thập tự quânHiệp Sỹ TrắngKỵ Sỹ rồng
Thăng cấp nghề nghiệp lần 4
Anh hùngKỵ Sỹ ThánhKỵ Sỹ Bóng Đêm
Lớp nhân vật
Lính mớiChiến binhPhù thủy
Cung thủDu hiệpHải tặc
Kỵ sỹ Thiên NgaAranEvan
Dual Blade
Resistance
Kỹ năng Chiến Binh

Con đường Hiệp sĩ rồng

Biểu tượng Tên Loại Mô tả Thời gian phục hồi Cấp độ tối đa
Kháng yếu tố.png Kháng yếu tố Bị động Nhân vật có khả năng kháng các nguyên tố: lửa, băng, sét và độc. - 20
Liên hoàn thương.png Liên hoàn: Thương Chủ động Tấn công kẻ thù bằng những chiêu thương liên hoàn. - 30
Liên hoàn đại đao.png Liên hoàn: Đại đao Chủ động Tấn công kẻ thù bằng những chiêu đại đao liên hoàn. - 30
Rồng thịnh nộ Thương.png Rồng thịnh nộ: Thương Chủ động Sử dụng kỹ năng quay thương để tấn công nhiều kẻ thù. - 30
Rồng thịnh nộ Đại đao.png Rồng thịnh nộ: Đại đao Chủ động Sử dụng kỹ năng quay đại đao để tấn công nhiều kẻ thù. - 30
Đòn hi sinh.png Đòn hi sinh Chủ động Tiêu hao một phần sinh lực của nhân vật để tấn công một kẻ thù (bỏ qua phòng thủ của đối phương). - 30
Rồng gầm.png Rồng gầm Chủ động Rồng tấn công bằng tiếng gầm. Bạn chỉ có thể sử dụng chiêu thức này khi sinh lực nhân vật còn hơn một nửa. - 30
Vô hiệu hoá sức mạnh.png Vô hiệu hoá sức mạnh Hỗ trợ Vô hiệu hoá chiêu thức tăng sức mạnh của đối phương. - 20
Máu rồng.png Máu rồng Hỗ trợ Tăng sát thương khi tấn công, nhưng sinh lực giảm dần. - 20


Thông tin kỹ năng

Liên hoàn - Thương.png
Liên hoàn - Thương: Tấn công kẻ thù bằng những chiêu thương liên hoàn.


Liên hoàn - Đại đao.png
Liên hoàn - Đại đao: Tấn công kẻ thù bằng những chiêu đại đao liên hoàn.


Rồng thịnh nộ - Thương.png
Rồng thịnh nộ - Thương: Sử dụng kỹ năng quay thương để tấn công nhiều kẻ thù.


Rồng thịnh nộ - Đại đao.png
Rồng thịnh nộ - Đại đao: Sử dụng kỹ năng quay đại đao để tấn công nhiều kẻ thù.


Đòn hi sinh.png
Đòn hi sinh: Tiêu hao một phần sinh lực của nhân vật để tấn công một kẻ thù bất kể đối phương phòng thủ bằng vũ khí gì.


Rồng gầm.png
Rồng gầm: Rồng tấn công bằng tiếng gầm. Bạn chỉ có thể sử dụng chiêu thức này khi sinh lực nhân vật còn hơn một nửa.


Vô hiệu hóa sức mạnh.png
Vô hiệu hóa sức mạnh: Vô hiệu hoá chiêu thức tăng sức mạnh của đối phương.


Máu rồng.png
Máu rồng: Tăng sát thương khi tấn công, nhưng sinh lực giảm dần.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên