FANDOM


Warrior Icon.gif Kỹ năng Chiến Binh Warrior Icon.gif
Warrior.png
Thăng cấp nghề nghiệp lần 1
Chiến Binh
Thăng cấp nghề nghiệp lần 2
Kiếm SỹKỵ Sỹ TậpThương Sỹ
Thăng cấp nghề nghiệp lần 3
Thập tự quânHiệp Sỹ TrắngKỵ Sỹ rồng
Thăng cấp nghề nghiệp lần 4
Anh hùngKỵ Sỹ ThánhKỵ Sỹ Bóng Đêm
Lớp nhân vật
Lính mớiChiến binhPhù thủy
Cung thủDu hiệpHải tặc
Kỵ sỹ Thiên NgaAranEvan
Dual Blade
Resistance
Kỹ năng Chiến Binh

Kỹ năng kiếm sỹ

Biểu tượng Tên Loại Mô tả Thời gian phục hồi Cấp độ tối đa
Tinh thông kiếm.png Tinh thông kiếm Bị động Tăng độ chính xác và độ tinh thông kiếm pháp. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng kiếm. - 20
Tinh thông rìu.png Tinh thông rìu Bị động Tăng chính xác và độ tinh thông rìu. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng rìu. - 20
Tuyệt chiêu.png Tuyệt chiêu: Kiếm Bị động Với xác suất thành công nhất định, sẽ xuất hiện một đòn tấn công khác sau đòn thứ nhất. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng kiếm. - 30
Tuyệt chiêu.png Tuyệt chiêu: Rìu Bị động Với xác suất thành công nhất định, sẽ xuất hiện một đòn tấn công khác sau đòn thứ nhất. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng rìu. - 30
Kiếm nâng cao.png Kiếm nâng cao Hỗ trợ Dùng sinh lực và nội lực để tăng tốc độ đánh kiếm trong một thời gian nhất định. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng kiếm. - 20
Rìu nâng cao.png Rìu nâng cao Hỗ trợ Dùng sinh lực và nội lực để tăng tốc độ đánh rìu trong một thời gian nhất định. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng rìu. - 20
Thịnh nộ.png Thịnh nộ Hỗ trợ Tăng khả năng tấn công vật lý của các thành viên trong nhóm ở gần đó, nhưng làm giảm phòng thủ vật lý. - 20
Sức mạnh phòng thủ.png Sức mạnh phòng thủ Hỗ trợ Phản đòn tấn công của đối thủ. Mỗi lần không thể phản đòn quá 10% sinh lực tối đa của đối thủ. - 30


Thông tin kỹ năng

Tinh thông kiếm.png
Tinh thông kiếm: Tăng độ chính xác và độ tinh thông kiếm pháp. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng kiếm.


Tinh thông rìu.png
Tinh thông rìu: Tăng độ chính xác và độ tinh thông rìu. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng rìu.


Tuyệt chiêu - Kiếm.png
Tuyệt chiêu - Kiếm: Với xác suất thành công nhất định, sẽ xuất hiện một đòn tấn công khác sau đòn thứ nhất. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng kiếm.


Tuyệt chiêu - Rìu.png
Tuyệt chiêu - Rìu: Với xác suất thành công nhất định, sẽ xuất hiện một đòn tấn công khác sau đòn thứ nhất. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng rìu.


Kiếm nâng cao.png
Kiếm nâng cao: Dùng sinh lực và nội lực để tăng tốc độ đánh kiếm trong một thời gian nhất định. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng kiếm.


Rìu nâng cao.png
Rìu nâng cao: Dùng sinh lực và nội lực để tăng tốc độ đánh rìu trong một thời gian nhất định. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng rìu.


Thịnh nộ.png
Thịnh nộ: Tăng khả năng tấn công vật lý của các thành viên trong nhóm ở gần đó, nhưng làm giảm phòng thủ vật lý.


Sức mạnh phòng thủ.png
Sức mạnh phòng thủ: Phản đòn tấn công của đối thủ. Mỗi lần không thể phản đòn quá 10% sinh lực tối đa của đối thủ.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên