FANDOM


Lính mới cơ bản

Ném vỏ ốc
Ném vỏ ốc: Ném vỏ ốc sên để tấn công quái vật từ xa.


Hồi phục
Hồi phục: Giúp nhân vật hồi phục sinh lực liên tục trong 30 giây.


Đôi chân nhẹ nhàng
Đôi chân nhẹ nhàng: Cho phép nhân vật di chuyển nhanh trong một thời gian ngắn.Lính mới nâng cao

Linh hồn huyền thoại
Linh hồn huyền thoại: Dùng linh hồn huyền thoại để sử dụng một cuộn giấy lên một vật phẩm không thể trang bị cho nhân vật của bạn.


Cưỡi quái vật
Cưỡi quái vật: Cho phép nhân vật cưỡi lên quái vật đã thuần hoá và dùng nó làm phương tiện di chuyển.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên