Wikia

Nấm Lùn Phiêu Luu Ký - Maple Story Việt Nam Wiki

Kỹ năng của Phù thủy

Thảo luận0
485bài viết
trên wikia này
Magician Icon Kỹ năng Phù Thủy Magician Icon
Magician
Thăng cấp nghề nghiệp lần 1
Phù thủy
Thăng cấp nghề nghiệp lần 2
Phù thủy Băng / SấmPhù thủy Lửa / ĐộcTu sỹ
Thăng cấp nghề nghiệp lần 3
Đạo sỹ Băng / SấmĐạo sỹ Lửa / ĐộcGiáo sỹ
Thăng cấp nghề nghiệp lần 4
Đạo sư Băng / SấmĐạo sư Lửa / ĐộcGiám mục
Lớp nhân vật
Lính mớiChiến binhPhù thủy
Cung thủDu hiệpHải tặc
Kỵ sỹ Thiên NgaAranEvan
Dual Blade
Resistance
Kỹ năng Phù Thủy


Đường đến phép thuậtsửa

Biểu tượng Tên Loại Mô tả Thời gian phục hồi Cấp độ tối đa
Tăng cao hồi phục nội lực Tăng cao hồi phục nội lực Bị động Hồi phục nội lực mỗi 10 giây. Cấp độ và kỹ năng càng cao thì lượng nội lực hồi phục càng lớn. - 16
Tăng cao nội lực tối đa Tăng cao nội lực tối đa Bị động Cải thiện lượng nội lực tối đa khi tăng cấp hoặc khi tăng điểm tiềm năng. - 10
Pháp thuật hộ thể Pháp thuật hộ thể Hỗ trợ Chuyển hoá tổn thương sinh lực thành tổn thương nội lực. Nếu nội lực bằng 0, thì kỹ năng này không thể phát huy tác dụng. - 20
Bộ giáp pháp thuật Bộ giáp pháp thuật Hỗ trợ Dùng pháp thuật để tăng phòng thủ vật lý. - 20
Quả cầu sấm sét Quả cầu sấm sét Chủ động Dùng nội lực để tấn công đối thủ. - 20
Móng vuốt pháp thuật Móng vuốt pháp thuật Chủ động Dùng nội lực để tấn công đối thủ hai lần. - 20


Thông tin kỹ năngsửa

Tăng cao hồi phục nội lực
Tăng cao hồi phục nội lực: Hồi phục nội lực mỗi 10 giây. Cấp độ và kỹ năng càng cao thì lượng nội lực hồi phục càng lớn.


Tăng cao nội lực tối đa
Tăng cao nội lực tối đa: Cải thiện lượng nội lực tối đa khi tăng cấp hoặc khi tăng điểm tiềm năng.


Pháp thuật hộ thể
Pháp thuật hộ thể: Chuyển hoá tổn thương sinh lực thành tổn thương nội lực. Nếu nội lực bằng 0, thì kỹ năng này không thể phát huy tác dụng.


Bộ giáp pháp thuật
Bộ giáp pháp thuật: Dùng pháp thuật để tăng phòng thủ vật lý.


Quả cầu sấm sét
Quả cầu sấm sét: Dùng nội lực để tấn công đối thủ.


Móng vuốt pháp thuật
Móng vuốt pháp thuật: Dùng nội lực để tấn công đối thủ hai lần.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên