FANDOM


Magician Icon.gif Kỹ năng Phù Thủy Magician Icon.gif
Magician.png
Thăng cấp nghề nghiệp lần 1
Phù thủy
Thăng cấp nghề nghiệp lần 2
Phù thủy Băng / SấmPhù thủy Lửa / ĐộcTu sỹ
Thăng cấp nghề nghiệp lần 3
Đạo sỹ Băng / SấmĐạo sỹ Lửa / ĐộcGiáo sỹ
Thăng cấp nghề nghiệp lần 4
Đạo sư Băng / SấmĐạo sư Lửa / ĐộcGiám mục
Lớp nhân vật
Lính mớiChiến binhPhù thủy
Cung thủDu hiệpHải tặc
Kỵ sỹ Thiên NgaAranEvan
Dual Blade
Resistance
Kỹ năng Phù Thủy


Đường đến phép thuậtsửa

Biểu tượng Tên Loại Mô tả Thời gian phục hồi Cấp độ tối đa
Tăng cao hồi phục nội lực.png Tăng cao hồi phục nội lực Bị động Hồi phục nội lực mỗi 10 giây. Cấp độ và kỹ năng càng cao thì lượng nội lực hồi phục càng lớn. - 16
Tăng cao nội lực tối đa.png Tăng cao nội lực tối đa Bị động Cải thiện lượng nội lực tối đa khi tăng cấp hoặc khi tăng điểm tiềm năng. - 10
Pháp thuật hộ thể.png Pháp thuật hộ thể Hỗ trợ Chuyển hoá tổn thương sinh lực thành tổn thương nội lực. Nếu nội lực bằng 0, thì kỹ năng này không thể phát huy tác dụng. - 20
Bộ giáp pháp thuật.png Bộ giáp pháp thuật Hỗ trợ Dùng pháp thuật để tăng phòng thủ vật lý. - 20
Quả cầu sấm sét.png Quả cầu sấm sét Chủ động Dùng nội lực để tấn công đối thủ. - 20
Móng vuốt pháp thuật.png Móng vuốt pháp thuật Chủ động Dùng nội lực để tấn công đối thủ hai lần. - 20


Thông tin kỹ năngsửa

Tăng cao hồi phục nội lực.png
Tăng cao hồi phục nội lực: Hồi phục nội lực mỗi 10 giây. Cấp độ và kỹ năng càng cao thì lượng nội lực hồi phục càng lớn.


Tăng cao nội lực tối đa.png
Tăng cao nội lực tối đa: Cải thiện lượng nội lực tối đa khi tăng cấp hoặc khi tăng điểm tiềm năng.


Pháp thuật hộ thể.png
Pháp thuật hộ thể: Chuyển hoá tổn thương sinh lực thành tổn thương nội lực. Nếu nội lực bằng 0, thì kỹ năng này không thể phát huy tác dụng.


Bộ giáp pháp thuật.png
Bộ giáp pháp thuật: Dùng pháp thuật để tăng phòng thủ vật lý.


Quả cầu sấm sét.png
Quả cầu sấm sét: Dùng nội lực để tấn công đối thủ.


Móng vuốt pháp thuật.png
Móng vuốt pháp thuật: Dùng nội lực để tấn công đối thủ hai lần.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên