FANDOM


Warrior Icon.gif Kỹ năng Chiến Binh Warrior Icon.gif
Warrior.png
Thăng cấp nghề nghiệp lần 1
Chiến Binh
Thăng cấp nghề nghiệp lần 2
Kiếm SỹKỵ Sỹ TậpThương Sỹ
Thăng cấp nghề nghiệp lần 3
Thập tự quânHiệp Sỹ TrắngKỵ Sỹ rồng
Thăng cấp nghề nghiệp lần 4
Anh hùngKỵ Sỹ ThánhKỵ Sỹ Bóng Đêm
Lớp nhân vật
Lính mớiChiến binhPhù thủy
Cung thủDu hiệpHải tặc
Kỵ sỹ Thiên NgaAranEvan
Dual Blade
Resistance
Kỹ năng Chiến Binh


Hướng dẫn Thập tự quân

Biểu tượng Tên Loại Mô tả Thời gian phục hồi Cấp độ tối đa
Tăng cao hồi phục nội lực.png Tăng cao hồi phục nội lực Bị động Hồi phục rất nhiều nội lực trong mỗi 10 giây. - 20
Tinh thông khiên.png Tinh thông khiên Bị động Tăng phòng thủ khiên. Tuy nhiên, nếu nhân vật không trang bị khiên thì sẽ không có hiệu lực. - 20
Tấn công kết hợp.png Tấn công kết hợp Hỗ trợ Bạn có thể nạp viên năng lượng và khi có năng lượng, bạn có thể sử dụng đòn kết thúc. Số viên năng lượng tối đa là 5. - 30
Choáng váng Kiếm.png Choáng váng: Kiếm Chủ động Tấn công một quái vật bằng ma lực. Bạn chỉ có thể sử dụng chiêu thức này khi bạn trang bị kiếm và đã nạp năng lượng. - 30
Choáng váng Rìu.png Choáng váng: Rìu Chủ động Tấn công một quái vật bằng ma lực. Bạn chỉ có thể sử dụng chiêu thức này khi bạn trang bị rìu và đã nạp năng lượng. - 30
Chói loà Kiếm.png Chói loà: Kiếm Chủ động Kẻ thù trở nên hoảng loạn khi bị sát thương. Bạn chỉ sử dụng được chiêu thức này khi bạn trang bị kiếm và đã nạp năng lượng. - 30
Chói loà Rìu.png Chói loà: Rìu Chủ động Kẻ thù trở nên hoảng loạn khi bị sát thương. Bạn chỉ sử dụng được chiêu thức này khi bạn trang bị rìu và đã nạp năng lượng. - 30
Phá giáp.png Phá giáp Hỗ trợ Vô hiệu hoá việc tăng phòng thủ vật lý của đối phương với tỷ lệ thành công nhất định. - 20
Cọp rống.png Cọp rống Chủ động Làm cho đối phương bị choáng và tạo ra một ít sát thương. Có thể tấn công tối đa 6 đối thủ. - 30


Thông tin kỹ năng

Tăng cao hồi phục nội lực.png
Tăng cao hồi phục nội lực: Hồi phục rất nhiều nội lực trong mỗi 10 giây.


Tinh thông khiên.png
Tinh thông khiên: Tăng phòng thủ khiên. Tuy nhiên, nếu nhân vật không trang bị khiên thì sẽ không có hiệu lực.


Tấn công kết hợp.png
Tấn công kết hợp: Bạn có thể nạp thanh năng lượng và khi có năng lượng, bạn có thể sử dụng 2 loại đòn kết thúc là Choáng Váng và Chói Lòa. Số thanh năng lượng tối đa có thể nạp là 5.


Choáng váng - Kiếm.png
Choáng váng - Kiếm: Tấn công một quái vật bằng ma lực.


Choáng váng - Rìu.png
Choáng váng - Rìu: Tấn công một quái vật bằng ma lực.


Chói lòa - Kiếm.png
Chói lòa - Kiếm: Kẻ thù trở nên hoảng loạn khi bị sát thương, sát thương tối đa 6 quái vật


Chói lòa - Rìu.png
Chói lòa - Rìu: Kẻ thù trở nên hoảng loạn khi bị sát thương, sát thương tối đa 6 quái vật


Phá giáp.png
Phá giáp: Vô hiệu hoá việc tăng phòng thủ vật lý của đối phương với tỷ lệ thành công nhất định.


Cọp rống.png
Cọp rống: Làm cho đối phương bị choáng và tạo ra một ít sát thương. Có thể tấn công tối đa 6 đối thủ.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên