FANDOM


Resistance Icon Kĩ năng của Resistance Resistance Icon 2
Resistance Promotion
Chưa thăng cấp nghề nghiệp
Citizen
Thăng cấp nghề nghiệp lần 1 - Level 10
Battle MageMechanicWild Hunter
Thăng cấp nghề nghiệp lần 2 - Level 30
Battle MageMechanicWild Hunter
Thăng cấp nghề nghiệp lần 3 - Level 70
Battle MageMechanicWild Hunter
Thăng cấp nghề nghiệp lần 4 - Level 120
Battle MageMechanicWild Hunter
Lớp nhân vật
Lính mớiChiến binhPhù thủy
Cung thủDu hiệpHải tặc
Kỵ sỹ Thiên NgaAranEvan
Dual Blade
Resistance
Kĩ năng của Resistance


Kỹ năng săn bắn trong đêmsửa

Biểu tượng Tên Loại Mô tả Thời gian phục hồi Cấp độ tối đa
Tinh thông nỏ Tinh thông nỏ Bị động Tăng chính xác và độ tinh thông nỏ. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng nỏ. - 20
Tên thép gắn bom Tên thép gắn bom Chủ động Bắn ra một mũi tên thép có gắn bom. Tên có khả năng xuyên qua 6 quái vật và phát nổ, gây choáng cho quái vật xung quanh. - 30
Tiếng gầm của báo đêm Tiếng gầm của báo đêm Chủ động Ra lệnh cho báo đêm gầm một tiếng lớn. Sát thương 6 quái vật, đẩy lùi chúng và gây choáng cho chúng. - 20
Mũi tên tinh thần Mũi tên tinh thần: Nỏ Hỗ trợ Cho phép nhân vật bắn nỏ mà không cần tên. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng nỏ. - 10
Rải mìn Rải mìn Hỗ trợ Liên tục rải mìn trên đường đi, cản trở sự di chuyển của quái vật. - 20
Nuốt chửng Nuốt chửng Chủ động
Hỗ trợ
Ra lệnh cho báo đêm vồ tới nuốt chửng một quái vật. Bạn có thể ra lệnh cho nó " nhổ " quái vật ra ngoài, gây sát thương cho 6 quái vật hoặc là để cho báo đêm tiêu hóa quái vật qua đó nhận được một buff hỗ trợ. 30 giây 20

|align="center"|Tấn công cuối cùng |align="center"|Tấn công cuối cùng |align="center"|Bị động |align="center"| Với phần trăm nhất định bắn ra tia thứ 2 với sát thương 100% |align="center"|- |align="center"|20

Thông tin kỹ năngsửa

Tinh thông nỏ
Tinh thông nỏ: Tăng chính xác và độ tinh thông nỏ. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng nỏ.

dasdas

Tên thép gắn bom
Tên thép gắn bom: Bắn ra một mũi tên thép có gắn bom. Tên có khả năng xuyên qua 6 quái vật và phát nổ, gây choáng cho quái vật xung quanh.

da

Tiếng gầm của báo đêm
Tiếng gầm của báo đêm: Ra lệnh cho báo đêm gầm một tiếng lớn. Sát thương 6 quái vật, đẩy lùi chúng và gây choáng cho chúng.

s


Mũi tên tinh thần - Nỏ
Mũi tên tinh thần - Nỏ: Cho phép nhân vật bắn nỏ mà không cần tên. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng nỏ.


asd


Nuốt chửng
Nuốt chửng: Ra lệnh cho báo đêm vồ tới nuốt chửng một quái vật. Bạn có thể ra lệnh cho nó " nhổ " quái vật ra ngoài, gây sát thương cho 6 quái vật hoặc là để cho báo đêm tiêu hóa quái vật qua đó nhận được một buff hỗ trợ.

asasdsa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên