FANDOM


Kháng Băng và Sấm Kháng Băng và Sấm


Tác dụng : Bạn có thêm khả năng kháng băng và sét.
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :


 • Cấp 1 : Kháng sát thương yếu tố Băng và Sấm + 23 %.
 • Cấp 2 : Kháng sát thương yếu tố Băng và Sấm + 26 %.
 • Cấp 3 : Kháng sát thương yếu tố Băng và Sấm + 29 %.
 • Cấp 4 : Kháng sát thương yếu tố Băng và Sấm + 32 %.
 • Cấp 5 : Kháng sát thương yếu tố Băng và Sấm + 35 %.
 • Cấp 6 : Kháng sát thương yếu tố Băng và Sấm + 38 %.
 • Cấp 7 : Kháng sát thương yếu tố Băng và Sấm + 41 %.
 • Cấp 8 : Kháng sát thương yếu tố Băng và Sấm + 44 %.
 • Cấp 9 : Kháng sát thương yếu tố Băng và Sấm + 47 %.
 • Cấp 10 : Kháng sát thương yếu tố Băng và Sấm + 50 %.
 • Cấp 11 : Kháng sát thương yếu tố Băng và Sấm + 52 %.
 • Cấp 12 : Kháng sát thương yếu tố Băng và Sấm + 54 %.
 • Cấp 13 : Kháng sát thương yếu tố Băng và Sấm + 56 %.
 • Cấp 14 : Kháng sát thương yếu tố Băng và Sấm + 58 %.
 • Cấp 15 : Kháng sát thương yếu tố Băng và Sấm + 60 %.
 • Cấp 16 : Kháng sát thương yếu tố Băng và Sấm + 62 %.
 • Cấp 17 : Kháng sát thương yếu tố Băng và Sấm + 64 %.
 • Cấp 18 : Kháng sát thương yếu tố Băng và Sấm + 66 %.
 • Cấp 19 : Kháng sát thương yếu tố Băng và Sấm + 68 %.
 • Cấp 20 : Kháng sát thương yếu tố Băng và Sấm + 70 %.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên