FANDOM


Khạc lửa Khạc lửa

Tác dụng : Thổi ra một cột lửa khổng lồ, thiêu cháy một quái vật với thuộc tính Lửa, quái vật càng gần bạn thì thiệt hại càng lớn.
Kỹ năng tối đa : 30


Blaze demonstration


Thông tin kỹ năng :

 • Cấp 1 : Nội lực - 24. Tấn công cơ bản : 233, mức tinh thông 15 %, tấn công 4 quái vật.
 • Cấp 2 : Nội lực - 24. Tấn công cơ bản : 236, mức tinh thông 15 %, tấn công 4 quái vật.
 • Cấp 3 : Nội lực - 24. Tấn công cơ bản : 239, mức tinh thông 15 %, tấn công 4 quái vật.
 • Cấp 4 : Nội lực - 24. Tấn công cơ bản : 242, mức tinh thông 20 %, tấn công 4 quái vật.
 • Cấp 5 : Nội lực - 24. Tấn công cơ bản : 245, mức tinh thông 20 %, tấn công 4 quái vật.
 • Cấp 6 : Nội lực - 28. Tấn công cơ bản : 248, mức tinh thông 20 %, tấn công 4 quái vật.
 • Cấp 7 : Nội lực - 28. Tấn công cơ bản : 251, mức tinh thông 25 %, tấn công 4 quái vật.
 • Cấp 8 : Nội lực - 28. Tấn công cơ bản : 254, mức tinh thông 25 %, tấn công 4 quái vật.
 • Cấp 9 : Nội lực - 28. Tấn công cơ bản : 257, mức tinh thông 25 %, tấn công 4 quái vật.
 • Cấp 10 : Nội lực - 28. Tấn công cơ bản : 260, mức tinh thông 30 %, tấn công 4 quái vật.
 • Cấp 11 : Nội lực - 32. Tấn công cơ bản : 263, mức tinh thông 30 %, tấn công 5 quái vật.
 • Cấp 12 : Nội lực - 32. Tấn công cơ bản : 266, mức tinh thông 30 %, tấn công 5 quái vật.
 • Cấp 13 : Nội lực - 32. Tấn công cơ bản : 269, mức tinh thông 35 %, tấn công 5 quái vật.
 • Cấp 14 : Nội lực - 32. Tấn công cơ bản : 272, mức tinh thông 35 %, tấn công 5 quái vật.
 • Cấp 15 : Nội lực - 32. Tấn công cơ bản : 275, mức tinh thông 35 %, tấn công 5 quái vật.
 • Cấp 16 : Nội lực - 36. Tấn công cơ bản : 278, mức tinh thông 40 %, tấn công 5 quái vật.
 • Cấp 17 : Nội lực - 36. Tấn công cơ bản : 281, mức tinh thông 40 %, tấn công 5 quái vật.
 • Cấp 18 : Nội lực - 36. Tấn công cơ bản : 284, mức tinh thông 40 %, tấn công 5 quái vật.
 • Cấp 19 : Nội lực - 36. Tấn công cơ bản : 287, mức tinh thông 45 %, tấn công 5 quái vật.
 • Cấp 20 : Nội lực - 36. Tấn công cơ bản : 290, mức tinh thông 45 %, tấn công 5 quái vật.
 • Cấp 21 : Nội lực - 40. Tấn công cơ bản : 294, mức tinh thông 45 %, tấn công 6 quái vật.
 • Cấp 22 : Nội lực - 40. Tấn công cơ bản : 298, mức tinh thông 50 %, tấn công 6 quái vật.
 • Cấp 23 : Nội lực - 40. Tấn công cơ bản : 302, mức tinh thông 50 %, tấn công 6 quái vật.
 • Cấp 24 : Nội lực - 40. Tấn công cơ bản : 306, mức tinh thông 50 %, tấn công 6 quái vật.
 • Cấp 25 : Nội lực - 40. Tấn công cơ bản : 310, mức tinh thông 55 %, tấn công 6 quái vật.
 • Cấp 26 : Nội lực - 44. Tấn công cơ bản : 314, mức tinh thông 55 %, tấn công 6 quái vật.
 • Cấp 27 : Nội lực - 44. Tấn công cơ bản : 318, mức tinh thông 55 %, tấn công 6 quái vật.
 • Cấp 28 : Nội lực - 44. Tấn công cơ bản : 322, mức tinh thông 60 %, tấn công 6 quái vật.
 • Cấp 29 : Nội lực - 44. Tấn công cơ bản : 326, mức tinh thông 60 %, tấn công 6 quái vật.
 • Cấp 30 : Nội lực - 44. Tấn công cơ bản : 330, mức tinh thông 60 %, tấn công 6 quái vật.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên