FANDOM


Kiếm sấm sét Kiếm sấm sét

Tác dụng : Cho phép bạn tấn công kẻ địch bằng sét. Chiêu thức sẽ bị vô hiệu hoá khi bạn sử dụng chiêu Bùng nổ năng lượng hoặc khi hết thời gian.
Kỹ năng tối đa : 30

Thông tin kỹ năng :

 • Cấp 1 : Nội lực -25, sát thương 102% trong 12 giây.
 • Cấp 2 : Nội lực -25, sát thương 104% trong 19 giây.
 • Cấp 3 : Nội lực -25, sát thương 106% trong 26 giây.
 • Cấp 4 : Nội lực -25, sát thương 107% trong 33 giây.
 • Cấp 5 : Nội lực -25, sát thương 108% trong 40 giây.
 • Cấp 6 : Nội lực -25, sát thương 109% trong 47 giây.
 • Cấp 7 : Nội lực -25, sát thương 110% trong 54 giây.
 • Cấp 8 : Nội lực -25, sát thương 111% trong 61 giây.
 • Cấp 9 : Nội lực -25, sát thương 112% trong 68 giây.
 • Cấp 10 : Nội lực -25, sát thương 113% trong 75 giây.
 • Cấp 11 : Nội lực -30, sát thương 114% trong 82 giây.
 • Cấp 12 : Nội lực -30, sát thương 115% trong 89 giây.
 • Cấp 13 : Nội lực -30, sát thương 116% trong 96 giây.
 • Cấp 14 : Nội lực -30, sát thương 117% trong 103 giây.
 • Cấp 15 : Nội lực -30, sát thương 117% trong 110 giây.
 • Cấp 16 : Nội lực -30, sát thương 118% trong 116 giây.
 • Cấp 17 : Nội lực -30, sát thương 118% trong 122 giây.
 • Cấp 18 : Nội lực -30, sát thương 119% trong 128 giây.
 • Cấp 19 : Nội lực -30, sát thương 119% trong 134 giây.
 • Cấp 20 : Nội lực -35, sát thương 120% trong 140 giây.
 • Cấp 21 : Nội lực -35, sát thương 120% trong 146 giây.
 • Cấp 22 : Nội lực -35, sát thương 121% trong 152 giây.
 • Cấp 23 : Nội lực -35, sát thương 121% trong 158 giây.
 • Cấp 24 : Nội lực -35, sát thương 122% trong 164 giây.
 • Cấp 25 : Nội lực -35, sát thương 122% trong 170 giây.
 • Cấp 26 : Nội lực -35, sát thương 123% trong 176 giây.
 • Cấp 27 : Nội lực -35, sát thương 123% trong 182 giây.
 • Cấp 28 : Nội lực -35, sát thương 124% trong 188 giây.
 • Cấp 29 : Nội lực -35, sát thương 124% trong 194 giây.
 • Cấp 30 : Nội lực -35, sát thương 125% trong 200 giây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên