FANDOM


Kiếm thánh Kiếm thánh


Tác dụng: Tạm thời đưa yếu tố thần thánh vào kiếm. Chiêu thức bị ngưng khi sử dụng chiêu Bùng nổ năng lượng hoặc hết thời gian.
Giới hạn: -
Yêu cầu: -
Kĩ năng tối đa: 30

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Nội lực -20, sát thương +102% trong 15 giây.
 • Cấp 2: Nội lực -20, sát thương +104% trong 30 giây.
 • Cấp 3: Nội lực -20, sát thương +106% trong 45 giây.
 • Cấp 4: Nội lực -20, sát thương +108% trong 60 giây.
 • Cấp 5: Nội lực -20, sát thương +110% trong 75 giây.
 • Cấp 6: Nội lực -20, sát thương +112% trong 90 giây.
 • Cấp 7: Nội lực -20, sát thương +114% trong 105 giây.
 • Cấp 8: Nội lực -20, sát thương +116% trong 120 giây.
 • Cấp 9: Nội lực -20, sát thương +118% trong 135 giây.
 • Cấp 10: Nội lực -20, sát thương +120% trong 150 giây.
 • Cấp 11: Nội lực -30, sát thương +122% trong 165 giây.
 • Cấp 12: Nội lực -30, sát thương +124% trong 180 giây.
 • Cấp 13: Nội lực -30, sát thương +126% trong 195 giây.
 • Cấp 14: Nội lực -30, sát thương +128% trong 210 giây.
 • Cấp 15: Nội lực -30, sát thương +130% trong 225 giây.
 • Cấp 16: Nội lực -30, sát thương +132% trong 240 giây.
 • Cấp 17: Nội lực -30, sát thương +134% trong 255 giây.
 • Cấp 18: Nội lực -30, sát thương +136% trong 270 giây.
 • Cấp 19: Nội lực -30, sát thương +138% trong 285 giây.
 • Cấp 20: Nội lực -30, sát thương +140% trong 300 giây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên