FANDOM


Làm chậm Làm chậm


Tác dụng : Làm giảm tốc độ di chuyển của đối thủ ở xung quanh. Không sử dụng chiêu thức hai lần trên cùng một đối thủ. Mỗi lần xuất chiêu chỉ có hiệu lực với 6 đối thủ.
Yêu cầu : Kỹ năng Dịch chuyển nhanh tối thiểu đạt cấp 5.
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :


 • Cấp 1 : Nội lực - 8. Giảm 2 tốc độ di chuyển của quái vật trong 2 giây.
 • Cấp 2 : Nội lực - 8. Giảm 4 tốc độ di chuyển của quái vật trong 4 giây.
 • Cấp 3 : Nội lực - 8. Giảm 6 tốc độ di chuyển của quái vật trong 6 giây.
 • Cấp 4 : Nội lực - 8. Giảm 8 tốc độ di chuyển của quái vật trong 8 giây.
 • Cấp 5 : Nội lực - 8. Giảm 10 tốc độ di chuyển của quái vật trong 10 giây.
 • Cấp 6 : Nội lực - 8. Giảm 12 tốc độ di chuyển của quái vật trong 12 giây.
 • Cấp 7 : Nội lực - 8. Giảm 14 tốc độ di chuyển của quái vật trong 14 giây.
 • Cấp 8 : Nội lực - 8. Giảm 16 tốc độ di chuyển của quái vật trong 16 giây.
 • Cấp 9 : Nội lực - 8. Giảm 18 tốc độ di chuyển của quái vật trong 18 giây.
 • Cấp 10 : Nội lực - 8. Giảm 20 tốc độ di chuyển của quái vật trong 20 giây.
 • Cấp 11 : Nội lực - 16. Giảm 22 tốc độ di chuyển của quái vật trong 22 giây.
 • Cấp 12 : Nội lực - 16. Giảm 24 tốc độ di chuyển của quái vật trong 24 giây.
 • Cấp 13 : Nội lực - 16. Giảm 26 tốc độ di chuyển của quái vật trong 26 giây.
 • Cấp 14 : Nội lực - 16. Giảm 28 tốc độ di chuyển của quái vật trong 28 giây.
 • Cấp 15 : Nội lực - 16. Giảm 30 tốc độ di chuyển của quái vật trong 30 giây.
 • Cấp 16 : Nội lực - 16. Giảm 32 tốc độ di chuyển của quái vật trong 32 giây.
 • Cấp 17 : Nội lực - 16. Giảm 34 tốc độ di chuyển của quái vật trong 34 giây.
 • Cấp 18 : Nội lực - 16. Giảm 36 tốc độ di chuyển của quái vật trong 36 giây.
 • Cấp 19 : Nội lực - 16. Giảm 38 tốc độ di chuyển của quái vật trong 38 giây.
 • Cấp 20 : Nội lực - 16. Giảm 40 tốc độ di chuyển của quái vật trong 40 giây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên