FANDOM


Lưỡi xích tử thần Lưỡi xích tử thần


Tác dụng : Khi trong trạng thái tàng hình, nhân vật sẽ quăng ra một sợi móc xích lên một quái vật gần đó, sau đó kéo nó lại gần nhân vật và thực hiện 12 cú cắt thần tốc lên quái vật.
Kỹ năng tối đa : 30


Thông tin kỹ năng :


Chain of hell demonstration

l
v
Chain of hell demonstration 2
l
v
Chain of hell demonstration 3

Get over here !!!


 • Cấp 1 : Nội lực - 55. Tầm ném : 350, tấn công + 100 %. Tấn công 1 quái vật 12 lần.
 • Cấp 2 : Nội lực - 55. Tầm ném : 350, tấn công + 105 %. Tấn công 1 quái vật 12 lần.
 • Cấp 3 : Nội lực - 55. Tầm ném : 350, tấn công + 110 %. Tấn công 1 quái vật 12 lần.
 • Cấp 4 : Nội lực - 55. Tầm ném : 350, tấn công + 115 %. Tấn công 1 quái vật 12 lần.
 • Cấp 5 : Nội lực - 55. Tầm ném : 350, tấn công + 120 %. Tấn công 1 quái vật 12 lần.
 • Cấp 6 : Nội lực - 55. Tầm ném : 350, tấn công + 125 %. Tấn công 1 quái vật 12 lần.
 • Cấp 7 : Nội lực - 55. Tầm ném : 350, tấn công + 130 %. Tấn công 1 quái vật 12 lần.
 • Cấp 8 : Nội lực - 55. Tầm ném : 350, tấn công + 135 %. Tấn công 1 quái vật 12 lần.
 • Cấp 9 : Nội lực - 55. Tầm ném : 350, tấn công + 140 %. Tấn công 1 quái vật 12 lần.
 • Cấp 10 : Nội lực - 55. Tầm ném : 350, tấn công + 145 %. Tấn công 1 quái vật 12 lần.
 • Cấp 11 : Nội lực - 65. Tầm ném : 400, tấn công + 150 %. Tấn công 1 quái vật 12 lần.
 • Cấp 12 : Nội lực - 65. Tầm ném : 400, tấn công + 155 %. Tấn công 1 quái vật 12 lần.
 • Cấp 13 : Nội lực - 65. Tầm ném : 400, tấn công + 160 %. Tấn công 1 quái vật 12 lần.
 • Cấp 14 : Nội lực - 65. Tầm ném : 400, tấn công + 165 %. Tấn công 1 quái vật 12 lần.
 • Cấp 15 : Nội lực - 65. Tầm ném : 400, tấn công + 170 %. Tấn công 1 quái vật 12 lần.
 • Cấp 16 : Nội lực - 65. Tầm ném : 400, tấn công + 175 %. Tấn công 1 quái vật 12 lần.
 • Cấp 17 : Nội lực - 65. Tầm ném : 400, tấn công + 180 %. Tấn công 1 quái vật 12 lần.
 • Cấp 18 : Nội lực - 65. Tầm ném : 400, tấn công + 185 %. Tấn công 1 quái vật 12 lần.
 • Cấp 19 : Nội lực - 65. Tầm ném : 400, tấn công + 190 %. Tấn công 1 quái vật 12 lần.
 • Cấp 20 : Nội lực - 65. Tầm ném : 400, tấn công + 195 %. Tấn công 1 quái vật 12 lần.
 • Cấp 21 : Nội lực - 75. Tầm ném : 450, tấn công + 200 %. Tấn công 1 quái vật 12 lần.
 • Cấp 22 : Nội lực - 75. Tầm ném : 450, tấn công + 205 %. Tấn công 1 quái vật 12 lần.
 • Cấp 23 : Nội lực - 75. Tầm ném : 450, tấn công + 210 %. Tấn công 1 quái vật 12 lần.
 • Cấp 24 : Nội lực - 75. Tầm ném : 450, tấn công + 215 %. Tấn công 1 quái vật 12 lần.
 • Cấp 25 : Nội lực - 75. Tầm ném : 450, tấn công + 220 %. Tấn công 1 quái vật 12 lần.
 • Cấp 26 : Nội lực - 75. Tầm ném : 450, tấn công + 225 %. Tấn công 1 quái vật 12 lần.
 • Cấp 27 : Nội lực - 75. Tầm ném : 450, tấn công + 230 %. Tấn công 1 quái vật 12 lần.
 • Cấp 28 : Nội lực - 75. Tầm ném : 450, tấn công + 235 %. Tấn công 1 quái vật 12 lần.
 • Cấp 29 : Nội lực - 75. Tầm ném : 450, tấn công + 240 %. Tấn công 1 quái vật 12 lần.
 • Cấp 30 : Nội lực - 75. Tầm ném : 450, tấn công + 250 %. Tấn công 1 quái vật 12 lần.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên