FANDOM


Linh hồn của sói Linh hồn của sói

Tác dụng : Triệu hồi linh hồn của những con chó sói và nhập vào đại đao, sau đó thực hiện 2 cú đánh thần tốc với uy lực cực mạnh lên tối đa 10 quái vật.
Cú pháp :  ↓  + " Tấn công " hoặc  ↓  + " Tấn công ".
Yêu cầu : Kỹ năng Phi đại đao tối thiểu đạt cấp 10.
Tiêu hao điểm liên hoàn : 100 điểm.
Kỹ năng tối đa : 30


Thông tin kỹ năng :


Combo Fenrir Demonstration


 • Cấp 1 : Tấn công + 510 %. Tấn công 4 quái vật.
 • Cấp 2 : Tấn công + 520 %. Tấn công 4 quái vật.
 • Cấp 3 : Tấn công + 530 %. Tấn công 4 quái vật.
 • Cấp 4 : Tấn công + 540 %. Tấn công 4 quái vật.
 • Cấp 5 : Tấn công + 550 %. Tấn công 4 quái vật.
 • Cấp 6 : Tấn công + 560 %. Tấn công 5 quái vật.
 • Cấp 7 : Tấn công + 570 %. Tấn công 5 quái vật.
 • Cấp 8 : Tấn công + 580 %. Tấn công 5 quái vật.
 • Cấp 9 : Tấn công + 590 %. Tấn công 5 quái vật.
 • Cấp 10 : Tấn công + 600 %. Tấn công 5 quái vật.
 • Cấp 11 : Tấn công + 610 %. Tấn công 6 quái vật.
 • Cấp 12 : Tấn công + 620 %. Tấn công 6 quái vật.
 • Cấp 13 : Tấn công + 630 %. Tấn công 6 quái vật.
 • Cấp 14 : Tấn công + 640 %. Tấn công 6 quái vật.
 • Cấp 15 : Tấn công + 650 %. Tấn công 6 quái vật.
 • Cấp 16 : Tấn công + 660 %. Tấn công 7 quái vật.
 • Cấp 17 : Tấn công + 670 %. Tấn công 7 quái vật.
 • Cấp 18 : Tấn công + 680 %. Tấn công 7 quái vật.
 • Cấp 19 : Tấn công + 690 %. Tấn công 7 quái vật.
 • Cấp 20 : Tấn công + 700 %. Tấn công 7 quái vật.
 • Cấp 21 : Tấn công + 710 %. Tấn công 8 quái vật.
 • Cấp 22 : Tấn công + 720 %. Tấn công 8 quái vật.
 • Cấp 23 : Tấn công + 730 %. Tấn công 8 quái vật.
 • Cấp 24 : Tấn công + 740 %. Tấn công 8 quái vật.
 • Cấp 25 : Tấn công + 750 %. Tấn công 8 quái vật.
 • Cấp 26 : Tấn công + 760 %. Tấn công 9 quái vật.
 • Cấp 27 : Tấn công + 770 %. Tấn công 9 quái vật.
 • Cấp 28 : Tấn công + 780 %. Tấn công 9 quái vật.
 • Cấp 29 : Tấn công + 790 %. Tấn công 9 quái vật.
 • Cấp 30 : Tấn công + 800 %. Tấn công 10 quái vật.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên