FANDOM


Linh hồn huyền thoại Linh hồn huyền thoại


Tác dụng: Dùng linh hồn huyền thoại để sử dụng một cuộn giấy lên một vật phẩm không thể trang bị cho nhân vật của bạn.
Giới hạn: -
Kĩ năng tối đa: 1

Thông tin kĩ năng:

  • Cấp 1: -

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên