FANDOM


Mũi tên bom Mũi tên bom


Tác dụng: Bắn ra mũi tên có gắn bom. Nếu bắn trúng đích, bom sẽ nổ và có xác suất làm cho đối thủ bất tỉnh. Không thể tấn công hơn 6 đối thủ cùng một lúc. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng cung.
Giới hạn: -
Yêu cầu: -
Kĩ năng tối đa: 30

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Nội lực -14, gây bất tỉnh 31%, sát thương 72%.
 • Cấp 2: Nội lực -14, gây bất tỉnh 32%, sát thương 74%.
 • Cấp 3: Nội lực -14, gây bất tỉnh 33%, sát thương 76%.
 • Cấp 4: Nội lực -14, gây bất tỉnh 34%, sát thương 78%.
 • Cấp 5: Nội lực -14, gây bất tỉnh 35%, sát thương 80%.
 • Cấp 6: Nội lực -14, gây bất tỉnh 36%, sát thương 82%.
 • Cấp 7: Nội lực -14, gây bất tỉnh 37%, sát thương 84%.
 • Cấp 8: Nội lực -14, gây bất tỉnh 38%, sát thương 86%.
 • Cấp 9: Nội lực -14, gây bất tỉnh 39%, sát thương 88%.
 • Cấp 10: Nội lực -14, gây bất tỉnh 40%, sát thương 90%.
 • Cấp 11: Nội lực -14, gây bất tỉnh 41%, sát thương 92%.
 • Cấp 12: Nội lực -14, gây bất tỉnh 42%, sát thương 94%.
 • Cấp 13: Nội lực -14, gây bất tỉnh 43%, sát thương 96%.
 • Cấp 14: Nội lực -14, gây bất tỉnh 44%, sát thương 98%.
 • Cấp 15: Nội lực -14, gây bất tỉnh 45%, sát thương 100%.
 • Cấp 16: Nội lực -28, gây bất tỉnh 46%, sát thương 102%.
 • Cấp 17: Nội lực -28, gây bất tỉnh 47%, sát thương 104%.
 • Cấp 18: Nội lực -28, gây bất tỉnh 48%, sát thương 106%.
 • Cấp 19: Nội lực -28, gây bất tỉnh 49%, sát thương 108%.
 • Cấp 20: Nội lực -28, gây bất tỉnh 50%, sát thương 110%.
 • Cấp 21: Nội lực -28, gây bất tỉnh 51%, sát thương 112%.
 • Cấp 22: Nội lực -28, gây bất tỉnh 52%, sát thương 114%.
 • Cấp 23: Nội lực -28, gây bất tỉnh 53%, sát thương 116%.
 • Cấp 24: Nội lực -28, gây bất tỉnh 54%, sát thương 118%.
 • Cấp 25: Nội lực -28, gây bất tỉnh 55%, sát thương 120%.
 • Cấp 26: Nội lực -28, gây bất tỉnh 56%, sát thương 122%.
 • Cấp 27: Nội lực -28, gây bất tỉnh 57%, sát thương 124%.
 • Cấp 28: Nội lực -28, gây bất tỉnh 58%, sát thương 126%.
 • Cấp 29: Nội lực -28, gây bất tỉnh 59%, sát thương 128%.
 • Cấp 30: Nội lực -28, gây bất tỉnh 60%, sát thương 130%.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên