FANDOM


Mũi tên thép Mũi tên thép


Tác dụng: Mũi tên có thể xuyên qua nhiều đối thủ. Sát thương sẽ giảm dần sau mỗi đối thủ nó xuyên qua. Có thể gây sát thương tối đa 6 đối thủ mỗi lần bắn.
Giới hạn: -
Yêu cầu: -
Kĩ năng tối đa: 30

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Nội lực -14, sát thương 64%
 • Cấp 2: Nội lực -14, sát thương 68%
 • Cấp 3: Nội lực -14, sát thương 72%
 • Cấp 4: Nội lực -14, sát thương 76%
 • Cấp 5: Nội lực -14, sát thương 80%
 • Cấp 6: Nội lực -14, sát thương 84%
 • Cấp 7: Nội lực -14, sát thương 88%
 • Cấp 8: Nội lực -14, sát thương 92%
 • Cấp 9: Nội lực -14, sát thương 96%
 • Cấp 10: Nội lực -14, sát thương 100%
 • Cấp 11: Nội lực -14, sát thương 104%
 • Cấp 12: Nội lực -14, sát thương 108%
 • Cấp 13: Nội lực -14, sát thương 112%
 • Cấp 14: Nội lực -14, sát thương 116%
 • Cấp 15: Nội lực -14, sát thương 120%
 • Cấp 16: Nội lực -28, sát thương 124%
 • Cấp 17: Nội lực -28, sát thương 128%
 • Cấp 18: Nội lực -28, sát thương 132%
 • Cấp 19: Nội lực -28, sát thương 136%
 • Cấp 20: Nội lực -28, sát thương 140%
 • Cấp 21: Nội lực -28, sát thương 144%
 • Cấp 22: Nội lực -28, sát thương 148%
 • Cấp 23: Nội lực -28, sát thương 152%
 • Cấp 24: Nội lực -28, sát thương 156%
 • Cấp 25: Nội lực -28, sát thương 160%
 • Cấp 26: Nội lực -28, sát thương 164%
 • Cấp 27: Nội lực -28, sát thương 168%
 • Cấp 28: Nội lực -28, sát thương 172%
 • Cấp 29: Nội lực -28, sát thương 176%
 • Cấp 30: Nội lực -28, sát thương 180%

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên