FANDOM


Mũi tên tinh thần Mũi tên tinh thần: Cung


Tác dụng: Cho phép nhân vật bắn cung mà không cần tên. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng cung.
Giới hạn: -
Yêu cầu: Cung nâng cao đạt cấp 5 trở lên.
Kĩ năng tối đa: 20

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Nội lực -15, bắn cung suốt 30 giây mà không cần tên.
 • Cấp 2: Nội lực -15, bắn cung suốt 60 giây mà không cần tên.
 • Cấp 3: Nội lực -15, bắn cung suốt 90 giây mà không cần tên.
 • Cấp 4: Nội lực -15, bắn cung suốt 120 giây mà không cần tên.
 • Cấp 5: Nội lực -15, bắn cung suốt 150 giây mà không cần tên.
 • Cấp 6: Nội lực -15, bắn cung suốt 180 giây mà không cần tên.
 • Cấp 7: Nội lực -15, bắn cung suốt 210 giây mà không cần tên.
 • Cấp 8: Nội lực -15, bắn cung suốt 240 giây mà không cần tên.
 • Cấp 9: Nội lực -15, bắn cung suốt 270 giây mà không cần tên.
 • Cấp 10: Nội lực -15, bắn cung suốt 300 giây mà không cần tên.
 • Cấp 11: Nội lực -20, bắn cung suốt 330 giây mà không cần tên.
 • Cấp 12: Nội lực -20, bắn cung suốt 360 giây mà không cần tên.
 • Cấp 13: Nội lực -20, bắn cung suốt 390 giây mà không cần tên.
 • Cấp 14: Nội lực -20, bắn cung suốt 420 giây mà không cần tên.
 • Cấp 15: Nội lực -20, bắn cung suốt 450 giây mà không cần tên.
 • Cấp 16: Nội lực -20, bắn cung suốt 480 giây mà không cần tên.
 • Cấp 17: Nội lực -20, bắn cung suốt 510 giây mà không cần tên.
 • Cấp 18: Nội lực -20, bắn cung suốt 540 giây mà không cần tên.
 • Cấp 19: Nội lực -20, bắn cung suốt 570 giây mà không cần tên.
 • Cấp 20: Nội lực -20, bắn cung suốt 600 giây mà không cần tên.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên