FANDOM


Mũi tên xé gió Mũi tên xé gió


Tác dụng: Mũi tên phóng ra đầy uy lực, gây sát thương cao hơn bình thường.
Giới hạn: -
Yêu cầu: -
Kĩ năng tối đa: 20

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Nội lực -6; sát thương 141%.
 • Cấp 2: Nội lực -6; sát thương 146%.
 • Cấp 3: Nội lực -6; sát thương 151%.
 • Cấp 4: Nội lực -6; sát thương 156%.
 • Cấp 5: Nội lực -7; sát thương 164%.
 • Cấp 6: Nội lực -7; sát thương 169%.
 • Cấp 7: Nội lực -7; sát thương 174%.
 • Cấp 8: Nội lực -8; sát thương 182%.
 • Cấp 9: Nội lực -8; sát thương 187%.
 • Cấp 10: Nội lực -9; sát thương 195%.
 • Cấp 11: Nội lực -9; sát thương 200%.
 • Cấp 12: Nội lực -10; sát thương 208%.
 • Cấp 13: Nội lực -10; sát thương 213%.
 • Cấp 14: Nội lực -11; sát thương 221%.
 • Cấp 15: Nội lực -11; sát thương 226%.
 • Cấp 16: Nội lực -12; sát thương 234%.
 • Cấp 17: Nội lực -12; sát thương 239%.
 • Cấp 18: Nội lực -13; sát thương 247%.
 • Cấp 19: Nội lực -13; sát thương 252%.
 • Cấp 20: Nội lực -14; sát thương 260%.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên