FANDOM


Một trong những phần không thể không nhắc tới trong Maple Story, thứ cốt yếu tạo nên một game MMORPG hay, đó chính là nhiệm vụ ( Quest ). Nhiệm vụ là những công việc mà NPC giao cho bạn, đổi lấy nó là những điểm kinh nghiệm thưởng, các trang bị hoặc các cuộn giấy. Hệ thống nhiệm vụ trong Maple Story rất phong phú, mỗi nhiệm vụ đều có yêu cầu và phần thưởng riêng biệt không cái nào giống cái nào. Có những nhiệm vụ dễ những cũng có những nhiệm vụ rất khó khăn đòi hỏi bạn phải kiên trì thực hiện nó trong một khoảng thời gian dài.


Nhiệm vụ chínhsửa

Nhiệm vụ nhómsửa

Để biết thêm chi tiết, mời các bạn theo dõi chỉ mục Nhiệm vụ nhóm

Nhiệm vụ nhảysửa

Để biết thêm chi tiết, mời các bạn theo dõi chỉ mục Nhiệm vụ nhảy

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên