FANDOM


Ném vỏ ốc Ném vỏ ốc


Tác dụng : Ném vỏ ốc sên để tấn công quái vật từ xa, damage gây ra là một giá trị cố định, mỗi loại vỏ ốc sẽ cho một lượng damage khác nhau với độ chính xác 100%.
Giới hạn : Không
Kỹ năng tối đa : 3

Thông tin kỹ năng

  • Cấp 1 : Vỏ Ốc Sên -1, nội lực -10, sát thương 10
  • Cấp 2 : Vỏ Ốc Sên xanh -1, nội lực -15, sát thương 25
  • Cấp 3 : Vỏ Ốc Sên đỏ -1, nội lực -20, sát thương 40

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên