FANDOM


Năng lượng bùng nổ nâng cao Năng lượng bùng nổ nâng cao


Tác dụng: Tăng sát thương khi sử dụng chiêu Bùng nổ năng lượng. Với một tỉ lệ thành công nhất định, kỹ năng sẽ duy trì một thời gian.
Giới hạn: -
Yêu cầu: -
Kĩ năng tối đa: 10

Thông tin kĩ năng:

  • Cấp 1: Sát thương 260%, năng lượng vẫn còn nguyên vẹn với tỉ lệ 10%.
  • Cấp 2: Sát thương 270%, năng lượng vẫn còn nguyên vẹn với tỉ lệ 20%.
  • Cấp 3: Sát thương 280%, năng lượng vẫn còn nguyên vẹn với tỉ lệ 30%.
  • Cấp 4: Sát thương 290%, năng lượng vẫn còn nguyên vẹn với tỉ lệ 40%.
  • Cấp 5: Sát thương 300%, năng lượng vẫn còn nguyên vẹn với tỉ lệ 50%.
  • Cấp 6: Sát thương 310%, năng lượng vẫn còn nguyên vẹn với tỉ lệ 60%.
  • Cấp 7: Sát thương 320%, năng lượng vẫn còn nguyên vẹn với tỉ lệ 70%.
  • Cấp 8: Sát thương 330%, năng lượng vẫn còn nguyên vẹn với tỉ lệ 80%.
  • Cấp 9: Sát thương 340%, năng lượng vẫn còn nguyên vẹn với tỉ lệ 90%.
  • Cấp 10: Sát thương 350%, năng lượng vẫn còn nguyên vẹn với tỉ lệ 100%.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên