FANDOM


NPC(Non-Playing Character) là người giao nhiệm vụ trong game.

Những NPC có nhiệm vụ mà bạn có thể nhận thì trên đầu NPC ấy sẽ có 1 cái bóng đèn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, góc dưới bên phải màn hình sẽ hiện lên thông báo màu đỏ(tức là bạn đã làm xong nhiệm vụ),lúc đó bạn có thể về gặp NPC. Nếu bạn không nhớ nhiệm vụ bạn đang làm hoặc đã hoàn thành là của ai,bạn có thể nhấn Q(viết tắt của từ Quest) để xem nhiệm vụ đang thực hiện(in progress) hoặc tìm NPC có hình cuốn sách nâu trên đầu và nhấp vào để trả nhiệm vụ. Để nhận nhiệm vụ bạn chỉ cần nhấp vào và nói chuyện với NPC, bấm “next” xem họ nói gì và chọn "Chấp nhận"(Accept) hoặc "Từ chối"(Decline), NPC nào chỉ có nút "OK" mà không có “Chấp nhận” tức là bạn chưa đủ cấp(level) để làm nhiệm vụ hoặc NPC đó không có nhiệm vụ.

Thị Trấn Xanhsửa

NPC Vị trí Chức năng
MS NPC Chief Stan

Trưởng Làng

Thị Trấn Xanh: Thị Trấn Xanh.

Bên trái lối vào Công viên Nấm.

Giao nhiệm vụ.
MS NPC Mrs. Ming Ming
Minh Minh

Thị Trấn Xanh: Thị Trấn Xanh.

Bên phải lối vào Công viên Nấm.

Giao nhiệm vụ.
MS NPC Camila
Xinh Xắn
Thị Trấn Xanh: Thị Trấn Xanh. Giao nhiệm vụ.
MS NPC Bruce
Tiến sĩ Bruce

Thị Trấn Xanh: Thị Trấn Xanh.

Đứng phía dưới lối vào Công viên Nấm.

Quest NPC.
MS NPC Pia
Chó Bông
Thị Trấn Xanh: Thị Trấn Xanh. Quest NPC.
MS NPC Mailbox
Hộp Thư
Thị Trấn Xanh: Thị Trấn Xanh. Quest NPC.
MS NPC Thomas Swift

Đại sứ Làng Cưới

Điển Trai

Thị Trấn Xanh: Thị Trấn Xanh.

Đứng phía bên phải Minh Minh.

Đưa bạn tới Làng Cưới miễn phí.
MS NPC Maya
Nhóc Buồn
Thị Trấn Xanh: Nhà của Nhóc Buồn. Quest NPC.
MS NPC Jay

Mọt Sách

Henesys : Chief Stan's House Quest NPC.
MS NPC Rina
Xinh Xắn
Thị Trấn Xanh: Nhà của Xinh Xắn. Quest NPC.
MS NPC Vicious

Xấu Xa

Người chế tạo vật phẩm

Thị Trấn Xanh: Chợ Thị Trấn Xanh. Chế tạo vật phẩm.
[1]

Doofus Pet Food Merchant

Henesys : Henesys Market, next to Potion shop. and Henesys : Pet-Walking Road. Sells Pet Food and Pet Command Guides
[2]

Karl Weapon Seller

Henesys : Henesys Weapon Store. Sells weapons for archers.
[3]

Sam Armor Seller

Henesys : Henesys Weapon Store. Sells common armor and armor for archers.
[4]

Luna Merchant

Henesys : Henesys General Store Sells potions and other consumable items.
[5]

Denma the Owner Plastic Surgeon

Henesys : Henesys Plastic Surgery Eye Surgeon, uses VIP Face Coupons to exchange eyes.
[6]

Dr. Feeble Doctor. w/o License

Henesys : Henesys Plastic Surgery Eye Surgeon, uses Face Coupons to exchange eyes.
[7]

Dr. Lenu Lens Specialist

Henesys : Henesys Plastic Surgery Changes eye color.
[8]

Natalie the Owner Hair Salon Owner

Henesys : Henesys Hair Salon Uses VIP Hair Coupon to exchange hairstyle.
[9]

Brittany the Assistant Hair Salon Assistant

Henesys : Henesys Hair Salon Allows you to use Hair Coupons to change hairs.
[10]

Big Headward Prince

Henesys : Henesys Hair Salon Allows you to use Royal Hair Coupons for a random hairdo.
[11]

Ms. Tan Dermatologist

Henesys : Henesys Skin-Care Allows you to use VIP Skin Coupons to change skin color.
[12]

Cloy

Henesys : Henesys Park Deals with Pets.
[13]

Mr. Lee Storage Keeper

Henesys : Henesys Park Allows you to place your items in storage.
[14]

Casey

Henesys : Henesys Game Park. The game master. Makes decks of cards and Omok sets if you bring him the right materials.
[15]

Trainer Bartos Pet Trainer

Henesys : Pet-Walking Road. Helps players train their pets, and helps you obtain the Multi-Pet skill.
[16]

Trainer Frod Pet Trainer

Henesys : Pet-Walking Road. Pet-Walking Road
[17]

Mia

Henesys : Henesys Known as Tia in MSEA.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên