FANDOM


Nhát chém bùng nổ Nhát chém bùng nổ


Tác dụng: Dùng sinh lực và nội lực để tung kiếm tấn công tối đa 6 kẻ thù xung quanh.
Yêu cầu: Sức mạnh bất ngờ đạt cấp 1 trở lên.
Kĩ năng tối đa: 20

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Sinh lực -8, nội lực -6, sát thương +57%.
 • Cấp 2: Sinh lực -8, nội lực -6, sát thương +60%.
 • Cấp 3: Sinh lực -8, nội lực -6, sát thương +63%.
 • Cấp 4: Sinh lực -8, nội lực -6, sát thương +66%.
 • Cấp 5: Sinh lực -9, nội lực -7, sát thương +71%.
 • Cấp 6: Sinh lực -9, nội lực -7, sát thương +74%.
 • Cấp 7: Sinh lực -9, nội lực -7, sát thương +77%.
 • Cấp 8: Sinh lực -10, nội lực -8, sát thương +82%.
 • Cấp 9: Sinh lực -10, nội lực -8, sát thương +85%.
 • Cấp 10: Sinh lực -11, nội lực -9, sát thương +90%.
 • Cấp 11: Sinh lực -11, nội lực -9, sát thương +93%.
 • Cấp 12: Sinh lực -12, nội lực -10, sát thương +98%.
 • Cấp 13: Sinh lực -12, nội lực -10, sát thương +101%.
 • Cấp 14: Sinh lực -13, nội lực -11, sát thương +106%.
 • Cấp 15: Sinh lực -13, nội lực -11, sát thương +109%.
 • Cấp 16: Sinh lực -14, nội lực -12, sát thương +114%.
 • Cấp 17: Sinh lực -14, nội lực -12, sát thương +117%.
 • Cấp 18: Sinh lực -15, nội lực -13, sát thương +122%.
 • Cấp 19: Sinh lực -15, nội lực -13, sát thương +125%.
 • Cấp 20: Sinh lực -16, nội lực -14, sát thương +130%.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên