FANDOM


Nuốt chửng Nuốt chửng


Tác dụng : Ra lệnh cho báo đêm vồ tới nuốt chửng một quái vật. Bạn có thể ra lệnh cho nó " nhổ " quái vật ra ngoài, gây sát thương cho 6 quái vật hoặc là để cho báo đêm tiêu hóa quái vật qua đó nhận được một buff hỗ trợ.
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :


 • Cấp 1 : Nội lực - 11. Nuốt chửng 1 quái vật, thời gian tái sử dụng : 30 giây.
 • Cấp 2 : Nội lực - 11. Nuốt chửng 1 quái vật, thời gian tái sử dụng : 30 giây.
 • Cấp 3 : Nội lực - 11. Nuốt chửng 1 quái vật, thời gian tái sử dụng : 30 giây.
 • Cấp 4 : Nội lực - 11. Nuốt chửng 1 quái vật, thời gian tái sử dụng : 30 giây.
 • Cấp 5 : Nội lực - 13. Nuốt chửng 1 quái vật, thời gian tái sử dụng : 30 giây.
 • Cấp 6 : Nội lực - 13. Nuốt chửng 1 quái vật, thời gian tái sử dụng : 30 giây.
 • Cấp 7 : Nội lực - 13. Nuốt chửng 1 quái vật, thời gian tái sử dụng : 30 giây.
 • Cấp 8 : Nội lực - 13. Nuốt chửng 1 quái vật, thời gian tái sử dụng : 30 giây.
 • Cấp 9 : Nội lực - 13. Nuốt chửng 1 quái vật, thời gian tái sử dụng : 30 giây.
 • Cấp 10 : Nội lực - 15. Nuốt chửng 1 quái vật, thời gian tái sử dụng : 30 giây.
 • Cấp 11 : Nội lực - 15. Nuốt chửng 1 quái vật, thời gian tái sử dụng : 30 giây.
 • Cấp 12 : Nội lực - 15. Nuốt chửng 1 quái vật, thời gian tái sử dụng : 30 giây.
 • Cấp 13 : Nội lực - 15. Nuốt chửng 1 quái vật, thời gian tái sử dụng : 30 giây.
 • Cấp 14 : Nội lực - 15. Nuốt chửng 1 quái vật, thời gian tái sử dụng : 30 giây.
 • Cấp 15 : Nội lực - 17. Nuốt chửng 1 quái vật, thời gian tái sử dụng : 30 giây.
 • Cấp 16 : Nội lực - 17. Nuốt chửng 1 quái vật, thời gian tái sử dụng : 30 giây.
 • Cấp 17 : Nội lực - 17. Nuốt chửng 1 quái vật, thời gian tái sử dụng : 30 giây.
 • Cấp 18 : Nội lực - 17. Nuốt chửng 1 quái vật, thời gian tái sử dụng : 30 giây.
 • Cấp 19 : Nội lực - 17. Nuốt chửng 1 quái vật, thời gian tái sử dụng : 30 giây.
 • Cấp 20 : Nội lực - 19. Nuốt chửng 1 quái vật, thời gian tái sử dụng : 30 giây.


Nếu báo đêm nhổ quái vật ra ngoài


 • Cấp 1 : Tấn công + 320 %, sát thương 6 quái vật.
 • Cấp 2 : Tấn công + 340 %, sát thương 6 quái vật.
 • Cấp 3 : Tấn công + 360 %, sát thương 6 quái vật.
 • Cấp 4 : Tấn công + 380 %, sát thương 6 quái vật.
 • Cấp 5 : Tấn công + 400 %, sát thương 6 quái vật.
 • Cấp 6 : Tấn công + 420 %, sát thương 6 quái vật.
 • Cấp 7 : Tấn công + 440 %, sát thương 6 quái vật.
 • Cấp 8 : Tấn công + 460 %, sát thương 6 quái vật.
 • Cấp 9 : Tấn công + 480 %, sát thương 6 quái vật.
 • Cấp 10 : Tấn công + 500 %, sát thương 6 quái vật.
 • Cấp 11 : Tấn công + 520 %, sát thương 6 quái vật.
 • Cấp 12 : Tấn công + 540 %, sát thương 6 quái vật.
 • Cấp 13 : Tấn công + 560 %, sát thương 6 quái vật.
 • Cấp 14 : Tấn công + 580 %, sát thương 6 quái vật.
 • Cấp 15 : Tấn công + 600 %, sát thương 6 quái vật.
 • Cấp 16 : Tấn công + 620 %, sát thương 6 quái vật.
 • Cấp 17 : Tấn công + 640 %, sát thương 6 quái vật.
 • Cấp 18 : Tấn công + 660 %, sát thương 6 quái vật.
 • Cấp 19 : Tấn công + 680 %, sát thương 6 quái vật.
 • Cấp 20 : Tấn công + 700 %, sát thương 6 quái vật.


Nếu báo đêm tiêu hóa quái vật


 • Cấp 1 : Tăng lực tấn công của nhân vật trong 22 giây.
 • Cấp 2 : Tăng lực tấn công của nhân vật trong 24 giây.
 • Cấp 3 : Tăng lực tấn công của nhân vật trong 26 giây.
 • Cấp 4 : Tăng lực tấn công của nhân vật trong 28 giây.
 • Cấp 5 : Tăng lực tấn công của nhân vật trong 30 giây.
 • Cấp 6 : Tăng lực tấn công của nhân vật trong 32 giây.
 • Cấp 7 : Tăng lực tấn công của nhân vật trong 34 giây.
 • Cấp 8 : Tăng lực tấn công của nhân vật trong 36 giây.
 • Cấp 9 : Tăng lực tấn công của nhân vật trong 38 giây.
 • Cấp 10 : Tăng lực tấn công của nhân vật trong 40 giây.
 • Cấp 11 : Tăng lực tấn công của nhân vật trong 42 giây.
 • Cấp 12 : Tăng lực tấn công của nhân vật trong 44 giây.
 • Cấp 13 : Tăng lực tấn công của nhân vật trong 46 giây.
 • Cấp 14 : Tăng lực tấn công của nhân vật trong 48 giây.
 • Cấp 15 : Tăng lực tấn công của nhân vật trong 50 giây.
 • Cấp 16 : Tăng lực tấn công của nhân vật trong 52 giây.
 • Cấp 17 : Tăng lực tấn công của nhân vật trong 54 giây.
 • Cấp 18 : Tăng lực tấn công của nhân vật trong 56 giây.
 • Cấp 19 : Tăng lực tấn công của nhân vật trong 58 giây.
 • Cấp 20 : Tăng lực tấn công của nhân vật trong 60 giây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên