FANDOM


Phóng độc Phóng độc


Tác dụng : Tạo ra bóng nước có độc và bắn vào đối phương, gây trúng độc tạm thời với xác suất thành công nhất định.
Kỹ năng tối đa : 30


Thông tin kỹ năng :


 • Cấp 1 : Nội lực - 10. Tấn công cơ bản : 12, mức tinh thông 15 %. 31 % khả năng hạ độc quái vật trong 4 giây.
 • Cấp 2 : Nội lực - 10. Tấn công cơ bản : 14, mức tinh thông 15 %. 32 % khả năng hạ độc quái vật trong 4 giây.
 • Cấp 3 : Nội lực - 10. Tấn công cơ bản : 16, mức tinh thông 15 %. 33 % khả năng hạ độc quái vật trong 4 giây.
 • Cấp 4 : Nội lực - 10. Tấn công cơ bản : 18, mức tinh thông 20 %. 34 % khả năng hạ độc quái vật trong 8 giây.
 • Cấp 5 : Nội lực - 10. Tấn công cơ bản : 20, mức tinh thông 20 %. 35 % khả năng hạ độc quái vật trong 8 giây.
 • Cấp 6 : Nội lực - 10. Tấn công cơ bản : 22, mức tinh thông 20 %. 36 % khả năng hạ độc quái vật trong 8 giây.
 • Cấp 7 : Nội lực - 10. Tấn công cơ bản : 24, mức tinh thông 25 %. 37 % khả năng hạ độc quái vật trong 12 giây.
 • Cấp 8 : Nội lực - 10. Tấn công cơ bản : 26, mức tinh thông 25 %. 38 % khả năng hạ độc quái vật trong 12 giây.
 • Cấp 9 : Nội lực - 10. Tấn công cơ bản : 28, mức tinh thông 25 %. 39 % khả năng hạ độc quái vật trong 12 giây.
 • Cấp 10 : Nội lực - 10. Tấn công cơ bản : 30, mức tinh thông 30 %. 40 % khả năng hạ độc quái vật trong 16 giây.
 • Cấp 11 : Nội lực - 10. Tấn công cơ bản : 32, mức tinh thông 30 %. 41 % khả năng hạ độc quái vật trong 16 giây.
 • Cấp 12 : Nội lực - 10. Tấn công cơ bản : 34, mức tinh thông 30 %. 42 % khả năng hạ độc quái vật trong 16 giây.
 • Cấp 13 : Nội lực - 10. Tấn công cơ bản : 36, mức tinh thông 35 %. 43 % khả năng hạ độc quái vật trong 20 giây.
 • Cấp 14 : Nội lực - 10. Tấn công cơ bản : 38, mức tinh thông 35 %. 44 % khả năng hạ độc quái vật trong 20 giây.
 • Cấp 15 : Nội lực - 10. Tấn công cơ bản : 40, mức tinh thông 35 %. 45 % khả năng hạ độc quái vật trong 20 giây.
 • Cấp 16 : Nội lực - 20. Tấn công cơ bản : 42, mức tinh thông 40 %. 46 % khả năng hạ độc quái vật trong 24 giây.
 • Cấp 17 : Nội lực - 20. Tấn công cơ bản : 44, mức tinh thông 40 %. 47 % khả năng hạ độc quái vật trong 24 giây.
 • Cấp 18 : Nội lực - 20. Tấn công cơ bản : 46, mức tinh thông 40 %. 48 % khả năng hạ độc quái vật trong 24 giây.
 • Cấp 19 : Nội lực - 20. Tấn công cơ bản : 48, mức tinh thông 45 %. 49 % khả năng hạ độc quái vật trong 28 giây.
 • Cấp 20 : Nội lực - 20. Tấn công cơ bản : 50, mức tinh thông 45 %. 50 % khả năng hạ độc quái vật trong 28 giây.
 • Cấp 21 : Nội lực - 20. Tấn công cơ bản : 52, mức tinh thông 45 %. 51 % khả năng hạ độc quái vật trong 28 giây.
 • Cấp 22 : Nội lực - 20. Tấn công cơ bản : 54, mức tinh thông 50 %. 52 % khả năng hạ độc quái vật trong 32 giây.
 • Cấp 23 : Nội lực - 20. Tấn công cơ bản : 56, mức tinh thông 50 %. 53 % khả năng hạ độc quái vật trong 32 giây.
 • Cấp 24 : Nội lực - 20. Tấn công cơ bản : 58, mức tinh thông 50 %. 54 % khả năng hạ độc quái vật trong 32 giây.
 • Cấp 25 : Nội lực - 20. Tấn công cơ bản : 60, mức tinh thông 55 %. 55 % khả năng hạ độc quái vật trong 36 giây.
 • Cấp 26 : Nội lực - 20. Tấn công cơ bản : 62, mức tinh thông 55 %. 56 % khả năng hạ độc quái vật trong 36 giây.
 • Cấp 27 : Nội lực - 20. Tấn công cơ bản : 64, mức tinh thông 55 %. 57 % khả năng hạ độc quái vật trong 36 giây.
 • Cấp 28 : Nội lực - 20. Tấn công cơ bản : 66, mức tinh thông 60 %. 58 % khả năng hạ độc quái vật trong 40 giây.
 • Cấp 29 : Nội lực - 20. Tấn công cơ bản : 68, mức tinh thông 60 %. 59 % khả năng hạ độc quái vật trong 40 giây.
 • Cấp 30 : Nội lực - 20. Tấn công cơ bản : 70, mức tinh thông 60 %. 60 % khả năng hạ độc quái vật trong 40 giây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên