FANDOM


Phượng hoàng băng Phượng hoàng băng


Tác dụng: Gọi Phượng hoàng băng trong một thời gian nhất định. Tấn công tối đa 4 quái vật.
Giới hạn: -
Yêu cầu: Diều hâu vàng cấp 15 trở lên.
Kĩ năng tối đa: 30

Thông tin kĩ năng:


 • Cấp 1: Nội lực - 42, lực tấn công đạt 255%, trong vòng 113 giây.
 • Cấp 2: Nội lực - 44, lực tấn công đạt 260%, trong vòng 116 giây.
 • Cấp 3: Nội lực - 46, lực tấn công đạt 265%, trong vòng 119 giây.
 • Cấp 4: Nội lực - 48, lực tấn công đạt 270%, trong vòng 122 giây.
 • Cấp 5: Nội lực - 50, lực tấn công đạt 275%, trong vòng 125 giây.
 • Cấp 6: Nội lực - 52, lực tấn công đạt 280%, trong vòng 128 giây.
 • Cấp 7: Nội lực - 54, lực tấn công đạt 285%, trong vòng 131 giây.
 • Cấp 8: Nội lực - 56, lực tấn công đạt 290%, trong vòng 134 giây.
 • Cấp 9: Nội lực - 58, lực tấn công đạt 295%, trong vòng 137 giây.
 • Cấp 10: Nội lực - 60, lực tấn công đạt 300%, trong vòng 140 giây.
 • Cấp 11: Nội lực - 62, lực tấn công đạt 355%, trong vòng 143 giây.
 • Cấp 12: Nội lực - 64, lực tấn công đạt 360%, trong vòng 146 giây.
 • Cấp 13: Nội lực - 66, lực tấn công đạt 365%, trong vòng 149 giây.
 • Cấp 14: Nội lực - 68, lực tấn công đạt 370%, trong vòng 152 giây.
 • Cấp 15: Nội lực - 70, lực tấn công đạt 375%, trong vòng 155 giây.
 • Cấp 16: Nội lực - 72, lực tấn công đạt 380%, trong vòng 158 giây.
 • Cấp 17: Nội lực - 74, lực tấn công đạt 385%, trong vòng 161 giây.
 • Cấp 18: Nội lực - 76, lực tấn công đạt 390%, trong vòng 164 giây.
 • Cấp 19: Nội lực - 78, lực tấn công đạt 395%, trong vòng 167 giây.
 • Cấp 20: Nội lực - 80, lực tấn công đạt 400%, trong vòng 170 giây.
 • Cấp 21: Nội lực - 82, lực tấn công đạt 455%, trong vòng 173 giây.
 • Cấp 22: Nội lực - 84, lực tấn công đạt 460%, trong vòng 176 giây.
 • Cấp 23: Nội lực - 86, lực tấn công đạt 465%, trong vòng 179 giây.
 • Cấp 24: Nội lực - 88, lực tấn công đạt 470%, trong vòng 182 giây.
 • Cấp 25: Nội lực - 90, lực tấn công đạt 475%, trong vòng 185 giây.
 • Cấp 26: Nội lực - 92, lực tấn công đạt 480%, trong vòng 188 giây.
 • Cấp 27: Nội lực - 94, lực tấn công đạt 485%, trong vòng 191 giây.
 • Cấp 28: Nội lực - 96, lực tấn công đạt 490%, trong vòng 194 giây.
 • Cấp 29: Nội lực - 98, lực tấn công đạt 495%, trong vòng 197 giây.
 • Cấp 30: Nội lực - 100, lực tấn công đạt 500%, trong vòng 200 giây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên