FANDOM


Quỷ lửa Quỷ lửa


Tác dụng : Gây sát thương thích hợp cho một quái vật bằng một quả cầu lửa từ Quỷ Lửa. Quái vật bị ảnh hưởng bởi Quỷ Lửa trở nên yếu thế trước những đòn tấn công thuộc tính băng.
Kỹ năng tối đa : 30


Thông tin kỹ năng :


 • Cấp 1 : Nội lực - 15. Thời gian : 10 giây. Tấn công cơ bản : 62, mức tinh thông 15 %. Tấn công 2 quái vật.
 • Cấp 2 : Nội lực - 15. Thời gian : 10 giây. Tấn công cơ bản : 64, mức tinh thông 15 %. Tấn công 2 quái vật.
 • Cấp 3 : Nội lực - 15. Thời gian : 10 giây. Tấn công cơ bản : 66, mức tinh thông 15 %. Tấn công 2 quái vật.
 • Cấp 4 : Nội lực - 15. Thời gian : 10 giây. Tấn công cơ bản : 68, mức tinh thông 20 %. Tấn công 2 quái vật.
 • Cấp 5 : Nội lực - 15. Thời gian : 10 giây. Tấn công cơ bản : 70, mức tinh thông 20 %. Tấn công 2 quái vật.
 • Cấp 6 : Nội lực - 15. Thời gian : 10 giây. Tấn công cơ bản : 72, mức tinh thông 20 %. Tấn công 2 quái vật.
 • Cấp 7 : Nội lực - 18. Thời gian : 10 giây. Tấn công cơ bản : 74, mức tinh thông 25 %. Tấn công 3 quái vật.
 • Cấp 8 : Nội lực - 18. Thời gian : 10 giây. Tấn công cơ bản : 76, mức tinh thông 25 %. Tấn công 3 quái vật.
 • Cấp 9 : Nội lực - 18. Thời gian : 10 giây. Tấn công cơ bản : 78, mức tinh thông 25 %. Tấn công 3 quái vật.
 • Cấp 10 : Nội lực - 18. Thời gian : 10 giây. Tấn công cơ bản : 80, mức tinh thông 30 %. Tấn công 3 quái vật.
 • Cấp 11 : Nội lực - 18. Thời gian : 10 giây. Tấn công cơ bản : 82, mức tinh thông 30 %. Tấn công 3 quái vật.
 • Cấp 12 : Nội lực - 18. Thời gian : 10 giây. Tấn công cơ bản : 84, mức tinh thông 30 %. Tấn công 3 quái vật.
 • Cấp 13 : Nội lực - 21. Thời gian : 10 giây. Tấn công cơ bản : 86, mức tinh thông 35 %. Tấn công 4 quái vật.
 • Cấp 14 : Nội lực - 21. Thời gian : 10 giây. Tấn công cơ bản : 88, mức tinh thông 35 %. Tấn công 4 quái vật.
 • Cấp 15 : Nội lực - 21. Thời gian : 10 giây. Tấn công cơ bản : 90, mức tinh thông 35 %. Tấn công 4 quái vật.
 • Cấp 16 : Nội lực - 21. Thời gian : 15 giây. Tấn công cơ bản : 92, mức tinh thông 40 %. Tấn công 4 quái vật.
 • Cấp 17 : Nội lực - 21. Thời gian : 15 giây. Tấn công cơ bản : 94, mức tinh thông 40 %. Tấn công 4 quái vật.
 • Cấp 18 : Nội lực - 21. Thời gian : 15 giây. Tấn công cơ bản : 96, mức tinh thông 40 %. Tấn công 4 quái vật.
 • Cấp 19 : Nội lực - 31. Thời gian : 15 giây. Tấn công cơ bản : 98, mức tinh thông 45 %. Tấn công 5 quái vật.
 • Cấp 20 : Nội lực - 31. Thời gian : 15 giây. Tấn công cơ bản : 100, mức tinh thông 45 %. Tấn công 5 quái vật.
 • Cấp 21 : Nội lực - 31. Thời gian : 15 giây. Tấn công cơ bản : 102, mức tinh thông 45 %. Tấn công 5 quái vật.
 • Cấp 22 : Nội lực - 31. Thời gian : 15 giây. Tấn công cơ bản : 104, mức tinh thông 50 %. Tấn công 5 quái vật.
 • Cấp 23 : Nội lực - 31. Thời gian : 15 giây. Tấn công cơ bản : 106, mức tinh thông 50 %. Tấn công 5 quái vật.
 • Cấp 24 : Nội lực - 31. Thời gian : 15 giây. Tấn công cơ bản : 108, mức tinh thông 50 %. Tấn công 5 quái vật.
 • Cấp 25 : Nội lực - 34. Thời gian : 15 giây. Tấn công cơ bản : 110, mức tinh thông 55 %. Tấn công 6 quái vật.
 • Cấp 26 : Nội lực - 34. Thời gian : 15 giây. Tấn công cơ bản : 112, mức tinh thông 55 %. Tấn công 6 quái vật.
 • Cấp 27 : Nội lực - 34. Thời gian : 15 giây. Tấn công cơ bản : 114, mức tinh thông 55 %. Tấn công 6 quái vật.
 • Cấp 28 : Nội lực - 34. Thời gian : 15 giây. Tấn công cơ bản : 116, mức tinh thông 60 %. Tấn công 6 quái vật.
 • Cấp 29 : Nội lực - 34. Thời gian : 15 giây. Tấn công cơ bản : 118, mức tinh thông 60 %. Tấn công 6 quái vật.
 • Cấp 30 : Nội lực - 34. Thời gian : 15 giây. Tấn công cơ bản : 120, mức tinh thông 60 %. Tấn công 6 quái vật.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên