FANDOM


Exchange Quest ( Quest trao đổi đồ ) là một trong số vô vàn các dạng thức Quest có tại Maple Story, mục tiêu của Quest này là người chơi sẽ đổi các loại đồ thải ( leftover ) mà quái vật rơi ra trong khi săn cho các NPC để đổi lấy điểm kinh nghiệm hoặc thuốc, các loại giấy khác nhau.

Tuy phần thưởng dành cho loại Quest này không nhiều và các loại phần thưởng quý thì hiếm khi có được, tuy nhiên thử vận may không bao giờ là thừa cả và chí ít ra, Exchange Quest cũng giúp cho việc train của chúng ta bớt nhàm chán hơn.

Hiện tại có 3 NPC thực hiện Quest trao đổi đồ trong Maple Story, Trung sĩ tham mưu tại Vườn Trên Mây, Mua Rẻ Bán Đắt tại Nhật Bản và Joko tại Khu Rừng Ma.


Quest trao đổi đồ tại Vườn Trên Mâysửa

  • NPC liên quan :
Trung sĩ tham mưu - Trung sĩ tham mưu
  • Nơi nhận nhiệm vụ :
Vườn Trên Mây : Vườn Trên Mây
  • Yêu cầu :
1 món đồ thải bất kỳ có trong danh sách liệt kê, mỗi món đồ 100 cái.
  • Phần thưởng :
500 điểm kinh nghiệm.
Ngẫu nhiên một trong số các món đồ sau. ( Các loại đồ thải khác nhau sẽ cho ra các loại đồ ngẫu nhiên khác nhau )
Tên đồ Quái vật rơi ra Phần thưởng ngẫu nhiên
Sừng cứng
100 Sừng cứng
Mèo lửa con
Mèo lửa con

Mèo núi con
Mèo núi con

Mèo băng con
Mèo băng con
Thuốc nước cam - 20 Thuốc nước cam
Chanh - 10 Chanh
Thuốc nước xanh - 15 Thuốc nước xanh
Gỗ tinh chế - 15 Gỗ tinh chế
Gà rán - 15 Gà rán
Cuộn giấy quay về thị trấn gần nhất - 15 Cuộn Giấy Quay Về - Thị trấn gần nhất
Mảnh sao của tiên sao
100 Mảnh sao của Tiên Sao
Tiên sao
Tiên Sao
Thuốc nước xanh - 20 Thuốc nước xanh
Thuốc nước cam - 30 Thuốc nước cam
Thịt - 40 Thịt
Gỗ tinh chế - 20 Gỗ tinh chế
Scroll 10 - Cuộn giấy mũ tăng phòng thủ 10 %
Mảnh trăng của tiên liềm
100 Mảnh trăng của Tiên Liềm
Tiên liềm
Tiên Liềm
Thuốc nước trắng - 25 Thuốc nước trắng
Thuốc tiên nội lực - 10 Thuốc tiên nội lực
Nước tinh khiết - 5 Nước tinh khiết
Da rồng - 15 Da rồng
Scroll 10 - Cuộn giấy khiên tăng phòng thủ 10 %
Mảnh mặt trời của tiên mặt trời
100 Mảnh mặt trời của Tiên Mặt Trời
Tiên mặt trời
Tiên Mặt Trời
Thuốc nước trắng - 30 Thuốc nước trắng
Thuốc tiên nội lực - 15 Thuốc tiên nội lực
Rau trộn - 20 Rau trộn
Đinh ốc - 5 Đinh ốc
Scroll 60 - Cuộn giấy áo choàng tăng trí tuệ 60 %
Hạt giống thực nhân thảo
100 Hạt giống Thực Nhân Thảo
Thực nhân thảo
Thực nhân thảo
Thuốc nước trắng - 15 Thuốc nước trắng
Chanh - 15 Chanh
Thuốc nước xanh - 25 Thuốc nước xanh
Gỗ tinh chế - 30 Gỗ tinh chế
Scroll 10 - Cuộn giấy hoa tai tăng trí tuệ 10 %
Hạt giống thực nhân thảo sẫm
100 Hạt giống Thực Nhân Thảo Sẫm
Thực nhân thảo sẫm
Thực nhân thảo sẫm
Thuốc nước trắng - 30 Thuốc nước trắng
Thuốc tiên nội lực - 15 Thuốc tiên nội lực
Rau trộn - 20 Rau trộn
Đinh ốc - 5 Đinh ốc
Scroll 10 - Cuộn giấy áo giáp tăng phòng thủ 10 %
Da của người tuyết con
100 Da của Người Tuyết Con
Người tuyết con
Người tuyết con
Thuốc nước trắng - 30 Thuốc nước trắng
Thuốc tiên nội lực - 15 Thuốc tiên nội lực
Rau trộn - 20 Rau trộn
Đinh ốc - 5 Đinh ốc
Scroll 10 - Cuộn giấy áo giáp tăng phòng thủ 10 %
Sừng của người tuyết
100 Sừng của Người tuyết
Người tuyết
Người tuyết
Thuốc tiên nội lực - 25 Thuốc tiên nội lực
Rau trộn - 20 Rau trộn
Đá ngọc hồng lựu - 7 Đá ngọc hồng lựu
Ngọc tím - 7 Ngọc tím
Ngọc xanh biển - 3 Ngọc xanh biển
Ngọc kim cương - 2 Ngọc kim cương
Scroll 10 - Cuộn giấy giày tăng lực nhảy 10 %
Da của người tuyết con sẫm
100 Da của Người Tuyết Con Sẫm
Người tuyết con sẫm
Người tuyết con sẫm
Xúc xích - 30 Xúc xích
Xúc xích đặc biệt - 15 Xúc xích đặc biệt
Cháo yến mạch đậu đỏ - 30 Cháo yến mạch đậu đỏ
Cánh tiên - Cánh tiên
Scroll 10 - Cuộn giấy áo tăng phòng thủ 10 %
Sừng của người tuyết sẫm
100 Sừng của Người tuyết sẫm
Người tuyết sẫm
Người tuyết sẫm
Thuốc tiên nội lực - 25 Thuốc tiên nội lực
Ngọc bích - 7 Ngọc bích
Ngọc lục bảo - 7 Ngọc lục bảo
Ngọc mắt mèo - 7 Ngọc mắt mèo
Ngọc đá đen - 2 Ngọc đá đen
Scroll 10 - Cuộn giấy găng tay tăng khéo léo 10 %
Đuôi của nanh đen
100 Đuôi của Nanh Đen
Nanh đen
Nanh đen
Thuốc nước chiến binh - 15 Thuốc nước chiến binh
Thuốc nước thiện xạ - 15 Thuốc nước thiện xạ
Thuốc nước pháp thuật - 10 Thuốc nước pháp thuật
Cuộn giấy cổ - Cuộn giấy cổ
Scroll 10 - Cuộn giấy áo tăng khéo léo 10 %
Đuôi của nanh trắng
100 Đuôi của Nanh Trắng
Nanh trắng
Nanh trắng
Thuốc tiên nội lực - 20 Thuốc tiên nội lực
Quặng bạc - 7 Quặng bạc
Quặng gang - 7 Quặng gang
Quặng tía - 7 Quặng tía
Đá viên - Đá viên
Scroll 10 - Cuộn giấy quần tăng phòng thủ 10 %
Mỏ chim cánh cụt
100 Mỏ Chim Cánh Cụt
Chim cánh cụt
Chim cánh cụt
Thuốc tiên nội lực - 20 Thuốc tiên nội lực
Quặng xanh - 7 Quặng xanh
Quặng sắt - 7 Quặng sắt
Quặng đồng - 7 Quặng đồng
Quặng vàng - 2 Quặng vàng
Đinh ốc - 5 Đinh ốc
Scroll 10 - Cuộn giấy giày tăng khéo léo 10 %
Mỏ chim cánh cụt đen
100 Mỏ Chim Cánh Cụt Đen
Chim cánh cụt đen
Chim cánh cụt đen
Thuốc tiên nội lực - 20 Thuốc tiên nội lực
Quặng bạc - 7 Quặng bạc
Quặng tía - 7 Quặng tía
Quặng vàng - 2 Quặng vàng
Ngọc kim cương - 2 Ngọc kim cương
Ngọc đá đen - 2 Ngọc đá đen
Scroll 10 - Cuộn giấy giày tăng lực nhảy 10 %
Vuốt của ma sói
100 Vuốt của Ma Sói
Ma sói
Ma sói
Thuốc tiên nội lực - 30 Thuốc tiên nội lực
Ngọc vàng - 7 Ngọc vàng
Ngọc kim cương - 2 Ngọc kim cương
Ngọc đá đen - 2 Ngọc đá đen
Trụ băng - Trụ băng
Scroll 10 - Cuộn giấy găng tay tăng tấn công 10 %
Vuốt người sói
100 Vuốt Người Sói
Người sói
Người sói
Thuốc tiên nội lực - 30 Thuốc tiên nội lực
Ngọc vàng - 7 Ngọc vàng
Ngọc kim cương - 2 Ngọc kim cương
Ngọc đá đen - 2 Ngọc đá đen
Scroll 10 - Cuộn giấy áo choàng tăng khéo léo 10 %
Cánh của mắt bay
100 Cánh của Mắt Bay
Mắt bay
Mắt bay
Thuốc nước xanh - 20 Thuốc nước xanh
Thuốc nước cam - 30 Thuốc nước cam
Thịt - 40 Thịt
Gỗ tinh chế - 20 Gỗ tinh chế
Scroll 10 - Cuộn giấy mũ tăng phòng thủ 10 %
Răng của chó ma con
100 Răng của Chó Ma Con
Chó ma con
Chó ma con
Thuốc nước trắng - 15 Thuốc nước trắng
Thuốc nước xanh - 25 Thuốc nước xanh
Chanh - 15 Chanh
Bình chữa bá bệnh - 15 Bình chữa bá bệnh
Gỗ tinh chế - 30 Gỗ tinh chế
Scroll 10 - Cuộn giấy hoa tai tăng trí tuệ 10 %
Ngọn lửa của bom lửa
100 Ngọn lửa của Bom Lửa
Bom lửa
Bom lửa
Thuốc tiên nội lực - 25 Thuốc tiên nội lực
Xúc xích đặc biệt - 25 Xúc xích đặc biệt
Quặng bạc - 8 Quặng bạc
Quặng tía - 8 Quặng tía
Quặng vàng - 3 Quặng vàng
Ngọc kim cương - 2 Ngọc kim cương
Ngọc đá đen - 2 Ngọc đá đen
Scroll 10 - Cuộn giấy giày tăng lực nhảy 10 %
Đuôi của mèo lửa
100 Đuôi của Mèo Lửa
Mèo lửa
Mèo lửa
Thuốc nước trắng - 30 Thuốc nước trắng
Rau trộn - 20 Rau trộn
Thuốc tiên nội lực - 15 Thuốc tiên nội lực
Đinh ốc - 5 Đinh ốc
Scroll 10 - Cuộn giấy áo choàng tăng phòng thủ vật lý 10 %
Đuôi của mèo núi
100 Đuôi của Mèo Núi
Mèo núi
Mèo núi
Thuốc nước trắng - 30 Thuốc nước trắng
Rau trộn - 20 Rau trộn
Thuốc tiên nội lực - 15 Thuốc tiên nội lực
Đinh ốc - 5 Đinh ốc
Scroll 10 - Cuộn giấy áo choàng tăng phòng thủ vật lý 10 %
Đuôi của mèo băng
100 Đuôi của Mèo Băng
Mèo băng
Mèo băng
Thuốc nước trắng - 30 Thuốc nước trắng
Rau trộn - 20 Rau trộn
Thuốc tiên nội lực - 15 Thuốc tiên nội lực
Đinh ốc - 5 Đinh ốc
Scroll 10 - Cuộn giấy áo choàng tăng phòng thủ vật lý 10 %
Răng gãy của thây ma
100 Răng gãy của Thây ma
Thây ma
Thây ma

Thây ma đội mũ
Thây ma đội mũ
Thuốc tiên nội lực - 20 Thuốc tiên nội lực
Xúc xích - 30 Xúc xích
Xúc xích đặc biệt - 15 Xúc xích đặc biệt
Bình chữa bá bệnh - 20 Bình chữa bá bệnh
Cánh tiên - Cánh tiên
Scroll 10 - Cuộn giấy áo choàng tăng phòng thủ pháp thuật 10 %
Răng của chó ma
100 Răng của Chó Ma
Chó ma
Chó ma
Thuốc tiên nội lực - 25 Thuốc tiên nội lực
Bình chữa bá bệnh - 30 Bình chữa bá bệnh
Cháo yến mạch đậu đỏ - 35 Cháo yến mạch đậu đỏ
Đá ngọc hồng lựu - 8 Đá ngọc hồng lựu
Ngọc tím - 8 Ngọc tím
Ngọc xanh biển - 8 Ngọc xanh biển
Ngọc kim cương - 2 Ngọc kim cương
Scroll 10 - Cuộn giấy áo choàng tăng may mắn 10 %
Vòng gai của quái vật biến dị
100 Vòng gai của Quái Vật Biến Dị
Quái vật biến dị
Quái vật biến dị
Thuốc tiên nội lực - 35 Thuốc tiên nội lực
Ngọc vàng - 9 Ngọc Vàng
Ngọc đá đen - 4 Ngọc đá đen
Ngọc kim cương - 4 Ngọc kim cương
Scroll 10 - Cuộn giấy áo choàng tăng sinh lực 10 %


Quest trao đổi đồ tại Nhật Bảnsửa

  • NPC liên quan :
Mua rẻ bán đắt - Mua Rẻ Bán Đắt
  • Nơi nhận nhiệm vụ :
Nhật Bản : Nhật Bản
  • Yêu cầu :
1 món đồ thải bất kỳ có trong danh sách liệt kê, mỗi món đồ 100 cái.
  • Phần thưởng :
Ngẫu nhiên một trong số các món đồ sau. ( Các loại đồ thải khác nhau sẽ cho ra các loại đồ ngẫu nhiên khác nhau )
Tên đồ Quái vật rơi ra Phần thưởng ngẫu nhiên
Lông quạ
100 Lông quạ
Quạ
Quạ
Khăn trùm đầu tím - Khăn trùm đầu tím
Mực viện chiên - 15 Mực viên chiên
Mì xào hải sản - 15 Mì xào hải sản
Thuốc nước trắng - 20 Thuốc nước trắng
Thuốc nước trắng - 10 Thuốc nước trắng
Thuốc nước trắng - 5 Thuốc nước trắng
Thuốc nước xanh - 20 Thuốc nước xanh
Thuốc nước xanh - 10 Thuốc nước xanh
Thuốc nước xanh - 5 Thuốc nước xanh
Thuốc tiên nội lực - 1 Thuốc tiên nội lực
Thuốc nước đỏ - 1 Thuốc nước đỏ
Ngọc mắt mèo - 2 Ngọc mắt mèo
Đá ngọc hồng lựu - 2 Đá ngọc hồng lựu
Ngọc vàng - 2 Ngọc vàng
Đuôi cáo mây
100 Đuôi Cáo Mây
Cáo mây
Cáo mây
Khăn trùm đầu tím - Khăn trùm đầu tím
Mực viện chiên - 15 Mực viên chiên
Mì xào hải sản - 15 Mì xào hải sản
Thuốc nước trắng - 20 Thuốc nước trắng
Thuốc nước trắng - 10 Thuốc nước trắng
Thuốc nước trắng - 5 Thuốc nước trắng
Thuốc nước xanh - 20 Thuốc nước xanh
Thuốc nước xanh - 10 Thuốc nước xanh
Thuốc nước xanh - 5 Thuốc nước xanh
Thuốc tiên nội lực - 1 Thuốc tiên nội lực
Đá ngọc hồng lựu - 2 Đá ngọc hồng lựu
Gỗ của chồn hôi
100 Gỗ của chồn hôi
Chồn hôi
Chồn rực lửa
Khăn trùm đầu tím - Khăn trùm đầu tím
Mực viện chiên - 15 Mực viên chiên
Mì xào hải sản - 15 Mì xào hải sản
Thuốc nước trắng - 20 Thuốc nước trắng
Thuốc nước trắng - 10 Thuốc nước trắng
Thuốc nước trắng - 5 Thuốc nước trắng
Thuốc nước xanh - 10 Thuốc nước xanh
Thuốc tiên nội lực - 1 Thuốc tiên nội lực
Ngọc vàng - 2 Ngọc vàng
Đuôi cáo mây đen
100 Đuôi Cáo Mây Đen
Cáo mây đen
Cáo mây lớn
Găng tay lao động nâu - Găng tay lao động nâu
Găng tay lao động xám - Găng tay lao động xám
Tên đỏ cho cung - 1000 Tên đỏ cho cung
Tên xanh cho nỏ - 1000 Tên xanh cho nỏ
Mì sợi đầu heo - 15 Mì sợi đầu heo
Mì sợi đầu heo - 10 Mì sợi đầu heo
Mì sợi đầu heo - 5 Mì sợi đầu heo
Thuốc tiên nội lực - 15 Thuốc tiên nội lực
Thuốc tiên nội lực - 10 Thuốc tiên nội lực
Thuốc tiên nội lực - 5 Thuốc tiên nội lực
Thuốc nước xanh - 1 Thuốc nước xanh
Quặng gang - 2 Quặng gang
Quặng xanh - 2 Quặng xanh
Khăn choàng của ma bóng đêm
100 Khăn choàng của Ma bóng đêm
Ma lang thang
Ma lang thang
Áo choàng hành trình nâu - Áo choàng hành trình nâu
Áo choàng hành trình vàng - Áo choàng hành trình vàng
Tên đỏ cho cung - 1000 Tên đỏ cho cung
Kem đá - 15 Kem đá
Kem đậu đỏ - 15 Kem đậu đỏ
Mì sợi đầu heo - 15 Mì sợi đầu heo
Mì sợi đầu heo - 10 Mì sợi đầu heo
Mì sợi đầu heo - 5 Mì sợi đầu heo
Đĩa bánh cá - 15 Đĩa bánh cá
Đĩa bánh cá - 10 Đĩa bánh cá
Đĩa bánh cá - 5 Đĩa bánh cá
Quặng vàng - 2 Quặng vàng
Quặng bạc - 2 Quặng bạc
Huy hiệu của người đàn ông nhỏ a
100 Huy hiệu của Người đàn ông nhỏ A
Đầy tớ a
Đầy tớ A
Khăn trùm đầu tím - Khăn trùm đầu tím
Mì xào hải sản - 15 Mì xào hải sản
Tên đỏ cho cung - 1000 Tên đỏ cho cung
Tên xanh cho nỏ - 1000 Tên xanh cho nỏ
Thuốc nước trắng - 20 Thuốc nước trắng
Thuốc nước trắng - 10 Thuốc nước trắng
Thuốc nước trắng - 5 Thuốc nước trắng
Thuốc nước xanh - 20 Thuốc nước xanh
Thuốc nước xanh - 10 Thuốc nước xanh
Thuốc nước xanh - 5 Thuốc nước xanh
Thuốc tiên nội lực - 1 Thuốc tiên nội lực
Bảng tên của người đàn ông nhỏ b
100 Bảng tên của Người đàn ông nhỏ B
Đầy tớ b
Đầy tớ B
Tên đỏ cho cung - 1000 Tên đỏ cho cung
Tên xanh cho nỏ - 1000 Tên xanh cho nỏ
Thuốc tiên nội lực - 15 Thuốc tiên nội lực
Thuốc tiên nội lực - 10 Thuốc tiên nội lực
Thuốc tiên nội lực - 5 Thuốc tiên nội lực
Mì sợi đầu heo - 15 Mì sợi đầu heo
Mì sợi đầu heo - 10 Mì sợi đầu heo
Mì sợi đầu heo - 5 Mì sợi đầu heo
Quặng gang - 2 Quặng gang
Vòng cổ của người đàn ông nhỏ c
100 Vòng cổ của Người đàn ông nhỏ C
Đầy tớ c
Đầy tớ C
Tên đỏ cho cung - 1000 Tên đỏ cho cung
Tên xanh cho nỏ - 1000 Tên xanh cho nỏ
Thuốc tiên nội lực - 15 Thuốc tiên nội lực
Thuốc tiên nội lực - 10 Thuốc tiên nội lực
Thuốc tiên nội lực - 5 Thuốc tiên nội lực
Thuốc tiên nội lực - 1 Thuốc tiên nội lực
Mì sợi đầu heo - 15 Mì sợi đầu heo
Mì sợi đầu heo - 10 Mì sợi đầu heo
Mì sợi đầu heo - 5 Mì sợi đầu heo
Thuốc nước xanh - 1 Thuốc nước xanh
Quặng gang - 2 Quặng gang
Quặng xanh - 2 Quặng xanh
Cái bóng của thủ lĩnh a
100 Cái bóng của Thủ Lĩnh A
Thủ lĩnh a
Thủ lĩnh A
Áo choàng hành trình nâu - Áo choàng hành trình nâu
Kem đậu đỏ - 15 Kem đậu đỏ
Kem đá - 15 kem đá
Mì sợi đầu heo - 15 Mì sợi đầu heo
Mì sợi đầu heo - 10 Mì sợi đầu heo
Mì sợi đầu heo - 5 Mì sợi đầu heo
Đĩa bánh cá - 15 Đĩa bánh cá
Đĩa bánh cá - 10 Đĩa bánh cá
Đĩa bánh cá - 5 Đĩa bánh cá
Quặng vàng - 2 Quặng vàng
Bùa may mắn của thủ lĩnh b
100 Bùa may mắn cùa Thủ Lĩnh B
Thủ lĩnh b
Thủ lĩnh B
Áo choàng hành trình nâu - Áo choàng hành trình nâu
Kem đậu đỏ - 15 Kem đậu đỏ
Kem đá - 15 kem đá
Mì sợi đầu heo - 15 Mì sợi đầu heo
Mì sợi đầu heo - 5 Mì sợi đầu heo
Đĩa bánh cá - 15 Đĩa bánh cá
Quặng bạc - 5 Quặng bạc
Sáp bôi tóc của trùm
100 Sáp bôi tóc của Trùm
Trùm nam
Trùm nam
Mực viên chiên lớn - 15 Mực viên chiên lớn
Nước tinh khiết - 20 Nước tinh khiết
Nước tinh khiết - 10 Nước tinh khiết
Mì thịt heo quay - 20 Mì thịt heo quay
Mì thịt heo quay - 10 Mì thịt heo quay
Mì thịt heo quay - 5 Mì thịt heo quay
Thuốc tiên nội lực - 1 Thuốc tiên nội lực
Ngọc đá đen - 2 Ngọc đá đen

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên