FANDOM


Rải mìn Rải mìn


Tác dụng : Liên tục rải mìn trên đường đi, cản trở sự di chuyển của quái vật.
Yêu cầu : Kỹ năng Cưỡi báo đêm phải được hoàn thiện ( Cấp 15 ).
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :


Mine demonstration
Bắt đầu kỹ năng

Mine demonstration 2
Poop poop poop


 • Cấp 1 : Nội lực - 15. Liên tục rải mìn trong 33 giây, sát thương của mìn : 55 %.
 • Cấp 2 : Nội lực - 15. Liên tục rải mìn trong 36 giây, sát thương của mìn : 60 %.
 • Cấp 3 : Nội lực - 15. Liên tục rải mìn trong 39 giây, sát thương của mìn : 65 %.
 • Cấp 4 : Nội lực - 15. Liên tục rải mìn trong 42 giây, sát thương của mìn : 70 %.
 • Cấp 5 : Nội lực - 18. Liên tục rải mìn trong 45 giây, sát thương của mìn : 75 %.
 • Cấp 6 : Nội lực - 18. Liên tục rải mìn trong 48 giây, sát thương của mìn : 80 %.
 • Cấp 7 : Nội lực - 18. Liên tục rải mìn trong 51 giây, sát thương của mìn : 85 %.
 • Cấp 8 : Nội lực - 18. Liên tục rải mìn trong 54 giây, sát thương của mìn : 90 %.
 • Cấp 9 : Nội lực - 18. Liên tục rải mìn trong 57 giây, sát thương của mìn : 95 %.
 • Cấp 10 : Nội lực - 21. Liên tục rải mìn trong 60 giây, sát thương của mìn : 100 %.
 • Cấp 11 : Nội lực - 21. Liên tục rải mìn trong 63 giây, sát thương của mìn : 105 %.
 • Cấp 12 : Nội lực - 21. Liên tục rải mìn trong 66 giây, sát thương của mìn : 110 %.
 • Cấp 13 : Nội lực - 21. Liên tục rải mìn trong 69 giây, sát thương của mìn : 115 %.
 • Cấp 14 : Nội lực - 21. Liên tục rải mìn trong 72 giây, sát thương của mìn : 120 %.
 • Cấp 15 : Nội lực - 24. Liên tục rải mìn trong 75 giây, sát thương của mìn : 125 %.
 • Cấp 16 : Nội lực - 24. Liên tục rải mìn trong 78 giây, sát thương của mìn : 130 %.
 • Cấp 17 : Nội lực - 24. Liên tục rải mìn trong 81 giây, sát thương của mìn : 135 %.
 • Cấp 18 : Nội lực - 24. Liên tục rải mìn trong 84 giây, sát thương của mìn : 140 %.
 • Cấp 19 : Nội lực - 24. Liên tục rải mìn trong 87 giây, sát thương của mìn : 145 %.
 • Cấp 20 : Nội lực - 27. Liên tục rải mìn trong 90 giây, sát thương của mìn : 150 %.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên