FANDOM


Rồng thịnh nộ Rồng thịnh nộ

Tác dụng : Khi nội lực của chủ nhân được duy trì trong một khoảng nhất định, sự tập trung của rồng sẽ đạt đến cao độ, qua đó sát thương sẽ tăng lên.
Kỹ năng tối đa : 10


Thông tin kỹ năng :

  • Cấp 1 : Khi nội lực của chủ nhân nằm trong khoảng từ 50 % đến 62 %, tấn công phép thuật + 1 %.
  • Cấp 2 : Khi nội lực của chủ nhân nằm trong khoảng từ 55 % đến 73 %, tấn công phép thuật + 2 %.
  • Cấp 3 : Khi nội lực của chủ nhân nằm trong khoảng từ 60 % đến 84 %, tấn công phép thuật + 3 %.
  • Cấp 4 : Khi nội lực của chủ nhân nằm trong khoảng từ 65 % đến 95 %, tấn công phép thuật + 4 %.
  • Cấp 5 : Khi nội lực của chủ nhân nằm trong khoảng từ 70 % đến 105 %, tấn công phép thuật + 5 %.
  • Cấp 6 : Khi nội lực của chủ nhân nằm trong khoảng từ 72 % đến 106 %, tấn công phép thuật + 6 %.
  • Cấp 7 : Khi nội lực của chủ nhân nằm trong khoảng từ 74 % đến 107 %, tấn công phép thuật + 7 %.
  • Cấp 8 : Khi nội lực của chủ nhân nằm trong khoảng từ 76 % đến 108 %, tấn công phép thuật + 8 %.
  • Cấp 9 : Khi nội lực của chủ nhân nằm trong khoảng từ 78 % đến 109 %, tấn công phép thuật + 9 %.
  • Cấp 10 : Khi nội lực của chủ nhân nằm trong khoảng từ 80 % đến 110 %, tấn công phép thuật + 10 %.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên