FANDOM


Sống còn Sống còn


Tác dụng: Ngay cả khi đang bám trên dây hoặc thang, bạn cũng có thể hồi phục sinh lực sau một khoảng thời gian nhất định.
Giới hạn: -
Yêu cầu: Tăng cao sinh lực tối đa đạt cấp 3 trở lên.
Kĩ năng tối đa: 8

Thông tin kĩ năng:

  • Cấp 1: Hồi phục sinh lực mỗi 31 giây.
  • Cấp 2: Hồi phục sinh lực mỗi 28 giây.
  • Cấp 3: Hồi phục sinh lực mỗi 25 giây.
  • Cấp 4: Hồi phục sinh lực mỗi 22 giây.
  • Cấp 5: Hồi phục sinh lực mỗi 19 giây.
  • Cấp 6: Hồi phục sinh lực mỗi 16 giây.
  • Cấp 7: Hồi phục sinh lực mỗi 13 giây.
  • Cấp 8: Hồi phục sinh lực mỗi 10 giây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên