FANDOM


Sức mạnh phòng thủ Sức mạnh phòng thủ


Tác dụng: Phản đòn tấn công của đối thủ. Mỗi lần không thể phản đòn quá 10% sinh lực tối đa của đối thủ.
Giới hạn: -
Yêu cầu: Thịnh nộ đạt cấp 3 trở lên.
Kĩ năng tối đa: 30

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Nội lực -15, phản hồi 11% sát thương ngược lại đối thủ trong 3 giây.
 • Cấp 2: Nội lực -15, phản hồi 12% sát thương ngược lại đối thủ trong 6 giây.
 • Cấp 3: Nội lực -15, phản hồi 13% sát thương ngược lại đối thủ trong 9 giây.
 • Cấp 4: Nội lực -15, phản hồi 14% sát thương ngược lại đối thủ trong 12 giây.
 • Cấp 5: Nội lực -15, phản hồi 15% sát thương ngược lại đối thủ trong 15 giây.
 • Cấp 6: Nội lực -15, phản hồi 16% sát thương ngược lại đối thủ trong 18 giây.
 • Cấp 7: Nội lực -15, phản hồi 17% sát thương ngược lại đối thủ trong 21 giây.
 • Cấp 8: Nội lực -15, phản hồi 18% sát thương ngược lại đối thủ trong 24 giây.
 • Cấp 9: Nội lực -15, phản hồi 19% sát thương ngược lại đối thủ trong 27 giây.
 • Cấp 10: Nội lực -15, phản hồi 20% sát thương ngược lại đối thủ trong 30 giây.
 • Cấp 11: Nội lực -15, phản hồi 21% sát thương ngược lại đối thủ trong 33 giây.
 • Cấp 12: Nội lực -15, phản hồi 22% sát thương ngược lại đối thủ trong 36 giây.
 • Cấp 13: Nội lực -15, phản hồi 24% sát thương ngược lại đối thủ trong 42 giây.
 • Cấp 14: Nội lực -15, phản hồi 24% sát thương ngược lại đối thủ trong 42 giây.
 • Cấp 15: Nội lực -15, phản hồi 25% sát thương ngược lại đối thủ trong 45 giây.
 • Cấp 16: Nội lực -15, phản hồi 25% sát thương ngược lại đối thủ trong 45 giây.
 • Cấp 17: Nội lực -30, phản hồi 27% sát thương ngược lại đối thủ trong 51 giây.
 • Cấp 18: Nội lực -30, phản hồi 28% sát thương ngược lại đối thủ trong 54 giây.
 • Cấp 19: Nội lực -30, phản hồi 29% sát thương ngược lại đối thủ trong 57 giây.
 • Cấp 20: Nội lực -30, phản hồi 30% sát thương ngược lại đối thủ trong 60 giây.
 • Cấp 21: Nội lực -30, phản hồi 31% sát thương ngược lại đối thủ trong 63 giây.
 • Cấp 22: Nội lực -30, phản hồi 32% sát thương ngược lại đối thủ trong 66 giây.
 • Cấp 23: Nội lực -30, phản hồi 33% sát thương ngược lại đối thủ trong 69 giây.
 • Cấp 24: Nội lực -30, phản hồi 34% sát thương ngược lại đối thủ trong 72 giây.
 • Cấp 25: Nội lực -30, phản hồi 35% sát thương ngược lại đối thủ trong 75 giây.
 • Cấp 26: Nội lực -30, phản hồi 36% sát thương ngược lại đối thủ trong 78 giây.
 • Cấp 27: Nội lực -30, phản hồi 37% sát thương ngược lại đối thủ trong 81 giây.
 • Cấp 28: Nội lực -30, phản hồi 38% sát thương ngược lại đối thủ trong 84 giây.
 • Cấp 29: Nội lực -30, phản hồi 39% sát thương ngược lại đối thủ trong 87 giây.
 • Cấp 30: Nội lực -30, phản hồi 40% sát thương ngược lại đối thủ trong 90 giây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên