FANDOM


Siêu tăng tốc phép thuật Siêu tăng tốc phép thuật

Tác dụng : Sử dụng nội lực để tăng cường tốc độ tấn công phép thuật của cả chủ nhân lẫn rồng.
Kỹ năng tối đa : 15


Magic booster demonstration


Thông tin kỹ năng :

 • Cấp 1 : Nội lực - 78, tốc độ tấn công phép thuật + 1 trong 110 giây.
 • Cấp 2 : Nội lực - 76, tốc độ tấn công phép thuật + 1 trong 120 giây.
 • Cấp 3 : Nội lực - 74, tốc độ tấn công phép thuật + 1 trong 130 giây.
 • Cấp 4 : Nội lực - 72, tốc độ tấn công phép thuật + 1 trong 140 giây.
 • Cấp 5 : Nội lực - 70, tốc độ tấn công phép thuật + 1 trong 150 giây.
 • Cấp 6 : Nội lực - 68, tốc độ tấn công phép thuật + 2 trong 160 giây.
 • Cấp 7 : Nội lực - 66, tốc độ tấn công phép thuật + 2 trong 170 giây.
 • Cấp 8 : Nội lực - 64, tốc độ tấn công phép thuật + 2 trong 180 giây.
 • Cấp 9 : Nội lực - 62, tốc độ tấn công phép thuật + 2 trong 190 giây.
 • Cấp 10 : Nội lực - 60, tốc độ tấn công phép thuật + 2 trong 200 giây.
 • Cấp 11 : Nội lực - 58, tốc độ tấn công phép thuật + 3 trong 220 giây.
 • Cấp 12 : Nội lực - 56, tốc độ tấn công phép thuật + 3 trong 240 giây.
 • Cấp 13 : Nội lực - 54, tốc độ tấn công phép thuật + 3 trong 260 giây.
 • Cấp 14 : Nội lực - 52, tốc độ tấn công phép thuật + 3 trong 280 giây.
 • Cấp 15 : Nội lực - 50, tốc độ tấn công phép thuật + 3 trong 300 giây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên