FANDOM


Song tiễn Song tiễn


Tác dụng: Phóng ra hai mũi tên cùng một lúc để tấn công đối thủ hai lần.
Giới hạn: -
Yêu cầu: Mũi tên xé gió đạt cấp 1 trở lên.
Kĩ năng tối đa: 20

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Nội lực -8; sát thương 76% x2
 • Cấp 2: Nội lực -8; sát thương 78% x2
 • Cấp 3: Nội lực -8; sát thương 80% x2
 • Cấp 4: Nội lực -8; sát thương 82% x2
 • Cấp 5: Nội lực -8; sát thương 86% x2
 • Cấp 6: Nội lực -9; sát thương 88% x2
 • Cấp 7: Nội lực -9; sát thương 90% x2
 • Cấp 8: Nội lực -10; sát thương 94% x2
 • Cấp 9: Nội lực -10; sát thương 96% x2
 • Cấp 10: Nội lực -11; sát thương 100% x2
 • Cấp 11: Nội lực -11; sát thương 102% x2
 • Cấp 12: Nội lực -12; sát thương 106% x2
 • Cấp 13: Nội lực -12; sát thương 108% x2
 • Cấp 14: Nội lực -13; sát thương 112% x2
 • Cấp 15: Nội lực -13; sát thương 114% x2
 • Cấp 16: Nội lực -14; sát thương 118% x2
 • Cấp 17: Nội lực -14; sát thương 120% x2
 • Cấp 18: Nội lực -15; sát thương 124% x2
 • Cấp 19: Nội lực -15; sát thương 126% x2
 • Cấp 20: Nội lực -16; sát thương 130% x2

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên