FANDOM


Tên phun trào Tên phun trào


Tác dụng: Bắn một lượng mũi tên xuống đất, tấn công cùng lúc 6 quái vật khi chúng bay ngược lên. Chỉ thực hiện được khi sử dụng nỏ.
Giới hạn: -
Yêu cầu: Cú bắn sát thủ tối thiểu cấp 5.
Kĩ năng tối đa: 30

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Nội lực -18, sát thương 60%
 • Cấp 2: Nội lực -18, sát thương 65%
 • Cấp 3: Nội lực -18, sát thương 70%
 • Cấp 4: Nội lực -18, sát thương 75%
 • Cấp 5: Nội lực -18, sát thương 80%
 • Cấp 6: Nội lực -18, sát thương 85%
 • Cấp 7: Nội lực -18, sát thương 90%
 • Cấp 8: Nội lực -18, sát thương 95%
 • Cấp 9: Nội lực -18, sát thương 100%
 • Cấp 10: Nội lực -18, sát thương 105%
 • Cấp 11: Nội lực -23, sát thương 110%
 • Cấp 12: Nội lực -23, sát thương 113%
 • Cấp 13: Nội lực -23, sát thương 116%
 • Cấp 14: Nội lực -23, sát thương 119%
 • Cấp 15: Nội lực -23, sát thương 122%
 • Cấp 16: Nội lực -23, sát thương 125%
 • Cấp 17: Nội lực -23, sát thương 128%
 • Cấp 18: Nội lực -23, sát thương 131%
 • Cấp 19: Nội lực -23, sát thương 134%
 • Cấp 20: Nội lực -23, sát thương 137%
 • Cấp 21: Nội lực -28, sát thương 140%
 • Cấp 22: Nội lực -28, sát thương 143%
 • Cấp 23: Nội lực -28, sát thương 146%
 • Cấp 24: Nội lực -28, sát thương 149%
 • Cấp 25: Nội lực -28, sát thương 152%
 • Cấp 26: Nội lực -28, sát thương 154%
 • Cấp 27: Nội lực -28, sát thương 156%
 • Cấp 28: Nội lực -28, sát thương 158%
 • Cấp 29: Nội lực -28, sát thương 159%
 • Cấp 30: Nội lực -28, sát thương 160%

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên