FANDOM


Tăng cường phép thuật Tăng cường phép thuật

Tác dụng : Tiêu hao nhiều nội lực hơn khi thi triển các kỹ năng, qua đó gia tăng uy lực cho các kỹ năng này.
Kỹ năng tối đa : 15


Thông tin kỹ năng :

 • Cấp 1 : Tiêu hao thêm 110 % nội lực, tấn công phép thuật + 106 %.
 • Cấp 2 : Tiêu hao thêm 115 % nội lực, tấn công phép thuật + 107 %.
 • Cấp 3 : Tiêu hao thêm 120 % nội lực, tấn công phép thuật + 108 %.
 • Cấp 4 : Tiêu hao thêm 125 % nội lực, tấn công phép thuật + 109 %.
 • Cấp 5 : Tiêu hao thêm 130 % nội lực, tấn công phép thuật + 110 %.
 • Cấp 6 : Tiêu hao thêm 135 % nội lực, tấn công phép thuật + 111 %.
 • Cấp 7 : Tiêu hao thêm 140 % nội lực, tấn công phép thuật + 112 %.
 • Cấp 8 : Tiêu hao thêm 145 % nội lực, tấn công phép thuật + 113 %.
 • Cấp 9 : Tiêu hao thêm 150 % nội lực, tấn công phép thuật + 114 %.
 • Cấp 10 : Tiêu hao thêm 155 % nội lực, tấn công phép thuật + 115 %.
 • Cấp 11 : Tiêu hao thêm 160 % nội lực, tấn công phép thuật + 119 %.
 • Cấp 12 : Tiêu hao thêm 165 % nội lực, tấn công phép thuật + 123 %.
 • Cấp 13 : Tiêu hao thêm 170 % nội lực, tấn công phép thuật + 127 %.
 • Cấp 14 : Tiêu hao thêm 175 % nội lực, tấn công phép thuật + 131 %.
 • Cấp 15 : Tiêu hao thêm 180 % nội lực, tấn công phép thuật + 135 %.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên