FANDOM


Tăng tốc phép thuật Tăng tốc phép thuật


Tác dụng : Tiêu hao một lượng sinh lực và nội lực đáng kể để tăng tốc độ tấn công bùa.
Yêu cầu : Kỹ năng Tăng cường phép thuật tối thiểu đạt cấp 3.
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :


 • Cấp 1 : Sinh lực - 58, nội lực - 53. Tốc độ tấn công phép thuật + 2 trong 10 giây.
 • Cấp 2 : Sinh lực - 56, nội lực - 51. Tốc độ tấn công phép thuật + 2 trong 20 giây.
 • Cấp 3 : Sinh lực - 54, nội lực - 49. Tốc độ tấn công phép thuật + 2 trong 30 giây.
 • Cấp 4 : Sinh lực - 52, nội lực - 47. Tốc độ tấn công phép thuật + 2 trong 40 giây.
 • Cấp 5 : Sinh lực - 50, nội lực - 45. Tốc độ tấn công phép thuật + 2 trong 50 giây.
 • Cấp 6 : Sinh lực - 48, nội lực - 43. Tốc độ tấn công phép thuật + 2 trong 60 giây.
 • Cấp 7 : Sinh lực - 46, nội lực - 41. Tốc độ tấn công phép thuật + 2 trong 70 giây.
 • Cấp 8 : Sinh lực - 44, nội lực - 39. Tốc độ tấn công phép thuật + 2 trong 80 giây.
 • Cấp 9 : Sinh lực - 42, nội lực - 37. Tốc độ tấn công phép thuật + 2 trong 90 giây.
 • Cấp 10 : Sinh lực - 40, nội lực - 35. Tốc độ tấn công phép thuật + 2 trong 100 giây.
 • Cấp 11 : Sinh lực - 39, nội lực - 34. Tốc độ tấn công phép thuật + 3 trong 110 giây.
 • Cấp 12 : Sinh lực - 38, nội lực - 33. Tốc độ tấn công phép thuật + 3 trong 120 giây.
 • Cấp 13 : Sinh lực - 37, nội lực - 32. Tốc độ tấn công phép thuật + 3 trong 130 giây.
 • Cấp 14 : Sinh lực - 36, nội lực - 31. Tốc độ tấn công phép thuật + 3 trong 140 giây.
 • Cấp 15 : Sinh lực - 35, nội lực - 30. Tốc độ tấn công phép thuật + 3 trong 150 giây.
 • Cấp 16 : Sinh lực - 34, nội lực - 29. Tốc độ tấn công phép thuật + 3 trong 160 giây.
 • Cấp 17 : Sinh lực - 33, nội lực - 28. Tốc độ tấn công phép thuật + 3 trong 170 giây.
 • Cấp 18 : Sinh lực - 32, nội lực - 27. Tốc độ tấn công phép thuật + 3 trong 180 giây.
 • Cấp 19 : Sinh lực - 31, nội lực - 26. Tốc độ tấn công phép thuật + 3 trong 190 giây.
 • Cấp 20 : Sinh lực - 30, nội lực - 25. Tốc độ tấn công phép thuật + 3 trong 200 giây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên