FANDOM


Tấn công trí mạng - Tấn công trí mạng


Tác dụng : Đây là kỹ năng tiềm ẩn của các Wild Hunter, cho phép tung ra đòn trí mạng với một xác suất nhất định.
Kỹ năng tối đa : 1


Thông tin kỹ năng :


  • Cấp 1 : Xác suất trí mạng 50 %, sát thương trí mạng + 200 %.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên