FANDOM


Đòn_hi_sinh.png (tải về)‎ (32 × 32 điểm ảnh, kích thước tập tin: 878 B, kiểu MIME: image/png)

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Cách tăng điểm cho Chiến binh

    Là một chiến binh, thứ mà bạn cần là sức mạnh tột bậc, qua đó sức mạnh chính là điểm tiềm năng…

  • Kỹ năng của Kỵ sĩ rồng

    Liên hoàn - Thương: Tấn công kẻ thù bằng những chiêu thương liên hoàn. Liên hoàn - Đại đao: Tấn…

  • Đòn hi sinh

    Đòn hi sinh Tác dụng: Tiêu hao một phần sinh lực của nhân vật để tấn công một kẻ thù bất kể đối…

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện18:53, ngày 10 tháng 9 năm 2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 18:53, ngày 10 tháng 9 năm 200932 × 32 (878 B)Chickn (Thảo luận | đóng góp)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên