FANDOM


Bowman_Icon.gif(32 × 32 điểm ảnh, kích thước tập tin: 1 kB, kiểu MIME: image/gif)

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Kỹ năng của Nỏ thủ

    Tinh thông nỏ: Tăng chính xác và độ tinh thông nỏ. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng nỏ…

  • Kỹ năng của Thiện xạ

    Đi nhanh: Tăng tốc độ di chuyển. Cú bắn sát thủ: Với một tỉ lệ thành công nhất định, cho phép bạn…

  • Kỹ năng của Thần nỏ

    Chiến binh anh dũng: Tăng chỉ số của tất cả người chơi trong nhóm theo một tỷ lệ nhất định. Cặp…

Xem danh sách đầy đủ >

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện17:05, ngày 9 tháng 9 năm 2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 17:05, ngày 9 tháng 9 năm 200932 × 32 (1 kB)Chickn (Thảo luận | đóng góp)
16:59, ngày 9 tháng 9 năm 2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 16:59, ngày 9 tháng 9 năm 200936 × 36 (2 kB)Chickn (Thảo luận | đóng góp)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên