FANDOM


Chống_đỡ.png (tải về)‎ (32 × 32 điểm ảnh, kích thước tập tin: 880 B, kiểu MIME: image/png)

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Chống đỡ

    Chống đỡ Tác dụng: Đỡ đòn công kích của quái vật bằng khiên với tỉ lệ thành công nhất định. Ngoài…

  • Cách tăng điểm cho Chiến binh

    Là một chiến binh, thứ mà bạn cần là sức mạnh tột bậc, qua đó sức mạnh chính là điểm tiềm năng…

  • Kỹ năng của Anh hùng

    Chiến binh anh dũng: Tăng mọi chỉ số cho tất cả thành viên trong nhóm theo tỉ lệ phần trăm. Hút…

Xem danh sách đầy đủ >

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện19:06, ngày 10 tháng 9 năm 2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 19:06, ngày 10 tháng 9 năm 200932 × 32 (880 B)Chickn (Thảo luận | đóng góp)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên