FANDOM


Combo_Smash_demonstration.gif(500 × 200 điểm ảnh, kích thước tập tin: 215 kB, kiểu MIME: image/gif)

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Kỹ năng của Aran ( Job 2 )

    Tinh thông đại đao: Tăng độ chính xác và độ tinh thông đại đao. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang…

  • Phi đại đao

    Phi đại đao Tác dụng: Ném đại đao về phía trước, xuyên qua tối đa 10 quái vật. Cú pháp: ↓ →+ " Tấn…

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện20:54, ngày 26 tháng 1 năm 2010Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 20:54, ngày 26 tháng 1 năm 2010500 × 200 (215 kB)Toilachon (Thảo luận | đóng góp)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên