FANDOM


Illusion_prepare_demonstration.gif(324 × 469 điểm ảnh, kích thước tập tin: 346 kB, kiểu MIME: image/gif)

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Kỹ năng của Evan ( Job 9 )

    —» Tiến hóa —»* GRAWWWWL* Zakum, prepare to be pwned!!!

  • Ảo ảnh

    Ảo ảnh Tác dụng: Tạo ra 3 ảo ảnh của chính mình, sau đó đồng loạt tấn công vào 1 quái vật, khiến…

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện17:30, ngày 5 tháng 2 năm 2010Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 17:30, ngày 5 tháng 2 năm 2010324 × 469 (346 kB)Toilachon (Thảo luận | đóng góp)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên