FANDOM


Rồng_thịnh_nộ_-_Thương.png (tải về)‎ (32 × 32 điểm ảnh, kích thước tập tin: 2 kB, kiểu MIME: image/png)

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Kỹ năng của Kỵ sĩ rồng

    Liên hoàn - Thương: Tấn công kẻ thù bằng những chiêu thương liên hoàn. Liên hoàn - Đại đao: Tấn…

  • Rồng thịnh nộ: Thương

    Rồng thịnh nộ: Thương Tác dụng: Sử dụng kỹ năng quay thương để tấn công nhiều kẻ thù. Kỹ năng tối…

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện19:43, ngày 23 tháng 1 năm 2010Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 19:43, ngày 23 tháng 1 năm 201032 × 32 (2 kB)Toilachon (Thảo luận | đóng góp)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên