FANDOM


Thần_nỏ.png (tải về)‎ (32 × 32 điểm ảnh, kích thước tập tin: 560 B, kiểu MIME: image/png)

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Kỹ năng của Thần nỏ

    Chiến binh anh dũng: Tăng chỉ số của tất cả người chơi trong nhóm theo một tỷ lệ nhất định. Cặp…

  • Thần nỏ

    Thần nỏ Tác dụng: Tăng độ tinh thông khả năng sử dụng nỏ và tấn công vật lý. Chỉ có hiệu lực khi…

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện19:00, ngày 25 tháng 1 năm 2010Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 19:00, ngày 25 tháng 1 năm 201032 × 32 (560 B)Chickn (Thảo luận | đóng góp)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên