FANDOM


một nơi đầy hỗn loạn trong maplestory phía tây đảo mạo hiểm ở đây bạn có thể chuyển nghề từ lính mới thành du hiệp. Nơi chuyển nghề là trong quán cafe gần taxi nơi đây cũng là nơi làm nhiệm vu nhóm ở lung linh hay toe toét để có nhiều EXP

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên