FANDOM


Triệu hồi một bánh xe khổng lồ trên không để bắn ra một khoảng tên bất định.Những mũi tên này sẽ nổ tung khi chạm vào mặt đất

Lv. 30: 500 MP - 1200% damage. ( không để range, không lẽ từ level 1 đã là full screen skill ??? Nếu thế thì lượng MP consume khi max quá thấp )

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên