FANDOM


Thánh quang Thánh quang


Tác dụng : Một tia sáng thần thánh chiếu xuống từ bầu trời, tấn công tối đa 15 quái vật một lần. Gây sát thương thần thánh khủng khiếp cho kẻ bị tấn công.
Kỹ năng tối đa : 30


Thông tin kỹ năng :


 • Cấp 1 : Nội lực - 2100. Tấn công cơ bản : 430.
 • Cấp 2 : Nội lực - 2200. Tấn công cơ bản : 440.
 • Cấp 3 : Nội lực - 2300. Tấn công cơ bản : 450.
 • Cấp 4 : Nội lực - 2400. Tấn công cơ bản : 460.
 • Cấp 5 : Nội lực - 2500. Tấn công cơ bản : 470.
 • Cấp 6 : Nội lực - 2600. Tấn công cơ bản : 480.
 • Cấp 7 : Nội lực - 2700. Tấn công cơ bản : 490.
 • Cấp 8 : Nội lực - 2800. Tấn công cơ bản : 500.
 • Cấp 9 : Nội lực - 2900. Tấn công cơ bản : 510.
 • Cấp 10 : Nội lực - 3000. Tấn công cơ bản : 520.
 • Cấp 11 : Nội lực - 3100. Tấn công cơ bản : 530.
 • Cấp 12 : Nội lực - 3200. Tấn công cơ bản : 540.
 • Cấp 13 : Nội lực - 3300. Tấn công cơ bản : 550.
 • Cấp 14 : Nội lực - 3400. Tấn công cơ bản : 560.
 • Cấp 15 : Nội lực - 3500. Tấn công cơ bản : 570.
 • Cấp 16 : Nội lực - 3600. Tấn công cơ bản : 580.
 • Cấp 17 : Nội lực - 3700. Tấn công cơ bản : 590.
 • Cấp 18 : Nội lực - 3800. Tấn công cơ bản : 600.
 • Cấp 19 : Nội lực - 3900. Tấn công cơ bản : 610.
 • Cấp 20 : Nội lực - 4000. Tấn công cơ bản : 620.
 • Cấp 21 : Nội lực - 3950. Tấn công cơ bản : 625.
 • Cấp 22 : Nội lực - 3900. Tấn công cơ bản : 630.
 • Cấp 23 : Nội lực - 3850. Tấn công cơ bản : 635.
 • Cấp 24 : Nội lực - 3800. Tấn công cơ bản : 640.
 • Cấp 25 : Nội lực - 3750. Tấn công cơ bản : 645.
 • Cấp 26 : Nội lực - 3700. Tấn công cơ bản : 650.
 • Cấp 27 : Nội lực - 3650. Tấn công cơ bản : 655.
 • Cấp 28 : Nội lực - 3600. Tấn công cơ bản : 660.
 • Cấp 29 : Nội lực - 3550. Tấn công cơ bản : 665.
 • Cấp 30 : Nội lực - 3500. Tấn công cơ bản : 700.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên