FANDOM


Tên tiếng Anh: Amherst.

Amherst

Đây là một thị trấn thuộc Đảo Lá Phong, không có quái vật.


NPCsửa

NPC Hình ảnh Chức vụ
Lucas
Lucas

Là NPC trong các nhiệm vụ:

The Towen Chief

Welcome

Now Scram

Return to Maple Island

Lucy
Lucy
NPC Bán hàng
Pio
Pio

NPC Nhiệm vụ trong các nhiệm vụ:

Pio's Collecting Recycled Goods

Pio and the Recycling

Rain
Rain
Không làm gì cả
Sid
Sid
NPC Bán Vũ khí

Các cổngsửa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên